Livsstil av

Så kan du bidra till de globala målen som konsument

Vad kan du som konsument göra för att bidra till de globala målen för hållbar utveckling? Och hur kommer "det goda livet" att se ut i framtiden? Sveriges Konsumenter ger dig tips på hur du kan äta, resa och leva.

Denna artikel är skriven av Sveriges Konsumenter och hittas i original här

2015 tog FN fram sjutton globala mål för att tillsammans kunna uppnå en hållbar utveckling. Med hjälp av de Globala målen ska extrem fattigdom avskaffas, ojämlikheten minska, fred och rättvisa främjas och klimatkrisen lösas. Ingen liten uppgift direkt.

Om vi ska lyckas behöver hela samhället hjälpa till och vi som konsumenter måste omvärdera delar av våra liv och vad vi som samhälle tycker är ”det goda livet”. Vi människor är måna om status, även om vi inte alltid tänker på det. I dag är saker som långa semesterresor, stora bilar och senaste mobiltelefonen markörer för ett gott och framgångsrikt liv. Tyvärr är det här saker som tär mycket på miljön och för att kunna rädda planeten och oss själva måste vi omdefiniera vår syn på det goda livet.  Så vad kommer vi stolt fotografera och visa vännerna i framtiden?

  De viktigaste målen där du som konsument kan göra skillnad 

  Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

  Det globala målet för arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt är att avskaffa tvångsarbete, slaveri och människohandel.  Alla former av barnarbete ska avskaffas senast 2025. Målet är också att bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och miljöförstöring och att skydda och främja en trygg och säker arbetsmiljö för alla arbetare. 

  Det här kan du göra:

  • Handla från företag som tydligt redovisar var ifrån deras produkter kommer och hur de arbetar för goda arbetsvillkor. 
  • Fråga företagen hur de tar hand om sina anställda, här ger vi tips på hur du kan påverka modeföretagen. 
  • Välj Fairtrade, GOTS eller KRAV när du handlar produkter från låglöneländer – då vet du att det ställts krav på löner, arbetsförhållanden och att barnarbete är förbjudet i produktionen. 

  Mål 11 - Hållbara städer och samhällen

  Målet är att minska städernas negativa miljöpåverkan och förbättra luftkvaliteten samt att slumområden ska rustas upp. Förbättrad trafiksäkerhet, utökad kollektivtrafik samt tillgängliga och hållbara transportsystem för alla. Alla ska också ha tillgång till säkra, ordentliga bostäder till en rimlig summa.

  Det här kan du göra: 

  • Cykla, promenera eller åk kollektivt.
  • Dra ned på bilåkandet. De korta bilresorna släpper ut mest koldioxid per kilometer, det är också dessa som är lättast att byta ut mot exempelvis cykel. Om du behöver ta bilen, samåk till jobb och skola. 

  Mer om hållbart boende kan du till exempel läsa om hos vår medlemsorganisation Hyresgästföreningen

  Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion

  Alla länder ska ta ansvar för en hållbar konsumtion och produktion, särskilt de länder som kommit långt i sin utveckling, som Sverige. I målet ingår också att människor ska ha tillräcklig med information och kunskap för att som konsumenter kunna göra hållbara val. Målet är också att halvera matsvinnet längs hela livsmedelskedjan, uppnå miljövänlig hantering av kemikalier och avfall och minska den totala mängden avfall. 

  Det här kan du göra: 

  • Köp mindre, vi i Sverige konsumerar som om vi hade 4,2 jordklot att hämta resurser från. Här kan du testa om du verkligen behöver köpa något nytt.
  • Återanvänd och reparera det du har, ge dina saker ett långt liv. 
  • Återvinn - när ingen annan räddning finns för dina saker är återvinning klart bättre än soporna. Materialet är fortfarande värdefullt. 
  • Sortera värstingarna – nagellack, målarfärg, energilampor, elektronik och liknande ska till återvinningscentralen. Lite besvärligare, men superviktigt att dessa kemikalier inte hamnar i vanliga sopor.
  • Ät miljösmart – kolla våra tips här! 

  Här har du en lista på Gröna guider som kan hjälpa dig att vara en lite mer hållbar konsument. 

  Mål 13 - Bekämpa klimatförändringen

  Målet är att åtgärder för att minska koldioxidutsläppen ska ingå i all planering och politik. Medvetenheten om vad som händer med miljön ska öka och politiker och myndigheter ska förbereda samhället för klimatförändringar. 

  Det här kan du göra:

  • Cykla, gå eller åk kollektivt – lämna bilen hemma så ofta du kan. De korta bilresorna släpper ut mest per kilometer.
  • Undvik flyg – välj andra sätt att resa så ofta det går. Inför en klimatsmart resepolicy på jobbet.
  • Handla inte en massa onödiga prylar – tänk efter om du behöver det du köper. 
  • Påverka din bank så att de slutar investera pengar i ohållbara verksamheter, vårt projekt Fair Finance Guide hjälper dig att maila din bank! 
  • Ät mer vegetarisk – det enklaste du kan göra för att äta klimatsmart och hälsosamt.
  • Gör din röst hörd – se till att politiker, chefer, redaktörer och andra makthavare får veta att du tycker att hållbar utveckling är viktigt. De är de som måste skapa bästa förutsättningarna för oss att leva klimatsmart.  Dela, gilla, mejla, ring! Underskatta inte konsumenttrycket!

  Mål 14 - Hav och marina resurser

  Målet är att minska alla föroreningar i haven, skydda kustnära ekosystem, stoppa överfisket och återställa fiskbestånd. För att det ska gå är målet att förbjuda fiskesubventioner som bidrar till överfiske och olagligt fiske. 

  Det här kan du göra:

  • Välj miljömärkt fisk – leta efter MSC och KRAV. Här finns fler fisktips.
  • Ät aldrig rödlistad fisk – kolla WWF:s fisklista.
  • Släng skräp och fimpar i sopkorgen – skräp som slängs på gatorna och i naturen hamnar ofta i våra sjöar och hav. Extra guldstjärna till dig som plockar upp efter andra!
  • Tänk på vad du spolar ned – tvätta inte bilen på uppfarten och lämna in starka kemikalier på återvinningen.
  • Köp mindre plast. Du kan också minska risken för att mikroplaster sprids när du tvättar: tvätta syntetmaterial sällan och släng ludd från tvättmaskinens och torktumlares filter i soporna. Läs mer om vad du kan göra för att minska mikroplasterna i naturen på vår blogg Gröna trådar.

  Mål 15 - Ekosystem och biologisk mångfald

  Målet är att stoppa avskogningen och öka återbeskogningen i hela världen. Målet innefattar också att bekämpa ökenspridningen och skydda och förebygga utrotningen av utrotningshotade arter. Stoppa tjuvjakt och handel med skyddade djur och växter. 

  Det här kan du göra: 

  • Välj ekologiskt – så bidrar du till den biologiska mångfalden, alltså en friskare och mer motståndskraftig natur. 
  • Skippa palmolja – produktionen kan innebära att regnskog huggs ned. Dessutom misstänks palmolja vara cancerframkallande. Palmolja är vanligt i sötsaker och snabbmat.
  • Skippa utemöbler i tropisk trä –bäst är att köpa begagnande möbler. Om inte det finns i din smak, kolla efter möbler av svensk furu.
  • Ät mer vego – så kan mer jordbruksmark användas mer hållbart, och mindre tropisk skog behöver avverkas för att ge plats åt betande djur eller odling av djurfoder. 

  Illustrationer: Lilla Berlin/Ellen Ekman

  Taggar

  Global ekonomi Klimat & miljö Mänskliga rättigheter
  Annons