av Naturskyddsföreningen

Brett klimatuppvaknande ger hopp

Protester mot skövlingen av Hambacher-skogen och nya brunkolsfält i Tyskland
nyhet

På senaste tiden har vi börjat se ett efterlängtat uppvaknande – både internationellt och nationellt – i klimatfrågan. Nya kraftfulla gräsrotsinitiativ tas och allt fler röster höjs och kräver en omställning till ett hållbart samhälle utan katastrofala klimatförändringar. Även vi på Naturskyddsföreningen kraftsamlar större än någonsin i klimatfrågan. Låt dig inspireras av ett ökat engagemang världen över!

Forskarna är eniga – läget är akut. För att behålla livet på jorden som vi känner det, måste det till en kraftsamling, globalt, nationellt och lokalt i alla delar av samhället. Det är lätt att känna sig matt inför utmaningen. Och visst är den svår. Men inte omöjlig och mycket är på gång. Här är sex exempel på nyare gräsrotsinitiativ som driver på för förändring. 

1. Fridays For Future i Sverige 

15-åriga Greta Thunberg blev känd över hela världen när hon skolstrejkade för klimatet inför riksdagsvalet. Strejken fortsätter nu varje fredag tills Sverige lever upp till Parisavtalet. Flera av Naturskyddsföreningens lokala kretsar har hakat på initiativet och kommer fredagen den 30 november att samlas utanför kommunhus på flera ställen i landet under parollen #FridaysForFuture.  

Greta Thunberg säger: “Många brukar säga att Sverige är ett så litet land, att det inte spelar någon roll vad vi gör. Men jag tänker att om några flickor kan få rubriker över hela världen genom att bara inte gå till skolan under några veckor, tänk på vad vi alla skulle kunna göra tillsammans om vi bara ville.”

2. Studenterprotester i Frankrike

20 000 franska studenter från elitskolor inom ekonomi och teknik lanserade nyligen ett manifest där de skriver att de vägrar ta jobb hos klimatskadliga företag. Studenterna skriver: ”Vad tjänar det till att ta cykeln till jobbet när man arbetar för ett företag som bidrar till påskyndandet av klimatförändringar och uttömningen av jordens resurser? Vi, framtidens arbetskraft, är redo att ifrågasätta vår bekvämlighet för att åstadkomma en djupgående, social förändring.”

3.  Ungdomar stämmer regeringar runt om i världen

Under de senaste åren har ungdomar runt i flera länder stämt sina regeringar för att de inte gör tillräckligt för att förhindra klimatförändringarna, bland annat i Norge, USA, Indien och Sverige. I Sverige har även den samiska ungdomsorganisationen Sáminuorra tillsammans med familjer från Portugal, Tyskland, Frankrike, Italien, Rumänien, Kenya och Fiji gått till EU-domstolen för att få EU att höja sina klimatmål.

4. Ende Gelände i Tyskland

Under hösten förhindrade tusentals aktivister att återstoden av den 12 000-åriga urskogen Hambacher forst höggs ned för att ge plats åt brunkolsgruvor. Skogen är nu temporärt skyddad i ett år och kampen för ett permanent skydd fortsätter. Aktivisterna har under de senaste åren ockuperat flera brunkolsgruvor i Tyskland under parollen “Ende gelände!”, “Hit men inte längre!”

5. Extinction rebellion i Storbritannien

Under hösten startades ett “rebelluppror mot utrotning” i Storbritannien – Extinction rebellion – en rörelse som använder civil olydnad som verktyg för att påverka den brittiska regeringen att minska utsläppen av klimatskadliga gaser till noll år 2025. Målet är att bli en internationell rörelse och Extinction rebellion har startats i flera andra länder bland annat i Sverige. De skriver: 

“Vi befinner oss mitt uppe i jordens sjätte massutrotning, och denna gång är vi människor med på listan över utdöende arter. Vi är djupt oroade och förskräckta över att det bara vidtas otillräckliga åtgärder för att förhindra det. Det är tid för direktaktion.”

6. Big Shift Global

38 organisationer över hela världen, bland annat Naturskyddsföreningen, bidrog till att Världsbanken lovade att sluta finansiera utvinning av olja och gas senast nästa år. En betydande seger! Big Shift Global fortsätter nu att ligga på så att Världsbanken håller sitt löfte och ökar sina klimatambitioner. Du kan bidra till kampanjen genom att skicka ett mejl till Världsbanken

Naturskyddsföreningen kraftsamlar för klimatet

För att möta de stora hot klimatförändringen ställer oss inför ökar vi nu takten i omställningsarbetet. Naturskyddsföreningen är en folkrörelse med 226 000 medlemmar och 270 lokala föreningar i hela landet. Vi granskar politiker och företag, vi folkbildar och väcker opinion och vi presenterar lösningar. Vårt klimatnätverk samlar klimatintresserade över hela landet och jobbar lokalt för en klimatomställning av hela Sverige. I exempelvis Lysekil arbetar lokalgruppen mot en utbyggnad av Preems raffinaderi, i Göteborg mot den nya fossilgasterminalen och i Norrtälje för fler solceller på hustaken. 

Ett viktigt arbete för oss som organisation är att förklara hur vägen till det fossilfria samhället ser ut. Vi behöver även få människor att förstå hur klimat och biologisk mångfald hänger ihop, hur friska och motståndskraftiga ekosystem är en förutsättning för att klara klimatutmaningen. Samtidigt måste vi fortsätta visa vilka lösningar som ger effekt på riktigt, eftersom många förslag som paketeras som lösningar riskerar att förvärra situationen. Det är ett arbete som vi ökar takten i nu. Det är hög tid att genomdriva omställningen till framtidens hållbara samhällen – lokalt, nationellt och globalt.

Tre saker du kan göra för klimatet

Taggar

Klimat & miljö
Annons