av Studieförbundet Bilda

Studiecirkel: Slow fashion – vägen till en hållbar garderob

Plugga

Våra garderober fylls av mer och mer kläder. I klädbutikerna lanseras nya kläder i en allt snabbare takt. Samtidigt som vår klädkonsumtion ökar, går endast en bråkdel av alla kläder vidare till second hand eller återvinning. Det är inte hållbart. Kan slow fashion vara lösningen?

"Slow fashion, vägen till en hållbar garderob" är ett studiematerial för dig som tillsammans med andra vill inspireras och peppas till en mer hållbar klädkonsumtion. Materialet är framtaget tillsammans med Johanna Nilsson, som bloggar och föreläser om hållbart mode.

Mellan 2000 och 2010 ökade vår klädkonsumtion med 50 %. I Sverige köper vi 13 kg kläder per år och person - och slänger i genomsnitt 8 kg i soporna.

Materialet bygger på fyra träffar, som kan göras digitalt eller fysiskt. På tre träffar tittar gruppen på en kort film och diskuterar de teman som tas upp. Inför varje ny träff får deltagarna en utmaning som de ska göra, som en hjälp på traven till att bli en mer hållbar klädkonsument. Studiecirkeln avslutas med en klädbytarträff.

Studiematerialet är tänkt som ett stöd för grupper att tillsammans diskutera och lära sig mer. Upplägget kan självklart anpassas efter deltagarnas önskemål och intressen.

Teman som behandlas är:

  • Problemen inom klädindustrin
  • Lär dig se vad som är bra kvalitet
  • För- och nackdelar med olika klädmaterial
  • Hur ser din klädkonsumtion ut?
  • Stilsjälvförtroende

Till materialet

Starta en studiecirkel

Vill du starta en studiecirkel utifrån materialet? Kontakta ditt närmaste Bilda så hjälper vi dig att komma igång!

Taggar

Klimat & miljö Kurser & utbildningar
Annons