Så använder unga konst för att förändra samhället

Foto: @Jrkorpa, Unsplash
Volontär & Aktivism

Konst kan vara ett verktyg för unga att göra sina röster hörda, och det kan också vara ett sätt att få andra att engagera sig i viktiga frågor. Vi har pratat med flera unga som med hjälp av kreativt skapande belyser samhällsfrågor. 

Globalportalen var på plats på lanseringen av utställningen ClimateXCultureXChange - ett kulturellt projekt som anordnas av Brittiska Ambassaden i Stockholm. Utställningen lyfter kreatörer som på olika sätt belyser samhällsengagemang eller ett klimatpositivt engagemang genom poesi, design, musik, foto, konst och mode. I utställningen har flera unga fått tagit plats. Vi har intervjuat dem för att ta reda på vilken roll konst kan spela i aktivism. 

Musik för mångfald och jämställdhet

Såma Najem bidrar till utställningen genom att spela låten 'Keep ya head up' av Tupac Shakur på fiol. För henne symboliserar den låten jämställdhet och kampen mot rasism. Med sin musik vill hon förmedla att utsattas röster måste få höras mer.

Kvinnors röster och folk från förorten måste också få plats i viktiga sammanhang.

Såma Najem

Fotokonst som uppmärksammar alla sidor av förorten 

Yusuf Hussein är en ung multikonstnär som använder konst för att belysa sociala orättvisor. Han startade som poet och började sedan intressera sig för fotografi. Idag siktar han på en karriär som filmregissör.

Yusuf är född och uppväxt i Rinkeby. Han tror att människor i allmänhet har en snedvriden bild av området då media ofta rapporterar om det på ett negativ sätt. Med sitt fotoprojekt Diaspora garden skildrar han Rinkeby på ett annat sätt än vad media gör.

Mina foton i utställningen är ett sätt för mig att upplysa och berätta om området jag är ifrån. Det är lätt att tänka att det är bara höghus och paraboler. Men det finns mycket natur ibland oss som man inte uppmärksammar.

Yusuf Hussein

Musik för samman människor i kampen för klimatet

Climate Live är en ungdomsledd rörelse med syfte att göra människor medvetna om allvaret i klimatkrisen och få dem att engagera sig. De tror på att musik kan förena människor och menar därför att det är ett starkt verktyg för att uppmärksamma klimatfrågan.

Det finns många som inte är så engagerade i klimatet just nu. Men folk som kommer för att lyssna på artisterna får också höra på talare och höra de viktiga budskapen. Då engageras fler människor i klimatet.

Filippa Paperin, Claudia Kvarnborg, Alde Nilsson, Janka Rethi och Andreas Magnusson 

Taggar

Jämställdhet Klimat & miljö Mänskliga rättigheter
Annons