av Föreningen för Utvecklingsfrågor

40 praktikplatser inom global hållbar utveckling

Plugga

Via FUF kan du söka över 40 praktikplatser inom global hållbar utveckling. Sök senast 1 oktober!

Är du student och intresserad av globala frågor och utvecklingssamarbete? Vill du utöver dina teoretiska studier få inblick i vad som sker på arbetsplatser som sysslar med dessa frågor? Då ska du söka praktikplats via FUF!

FUF förmedlar ca 40 praktikplatser till deras universitetsstuderande medlemmar varje termin. Praktiken sker på företag, myndigheter och organisationer som arbetar med globala utvecklingsfrågor.

I korthet innebär programmet att du:

 • skickar in EN ansökan och matchas mot samtliga platser
 • ingår i ett nätverk av andra praktikanter

För att söka praktik genom FUF behöver du läsa något av följande:

 • 30 hp praktik vid ett svenskt universitet/högskola under praktikens gång (15 hp räcker tyvärr inte)
 • 100YH LiA vid en svenskt yrkeshögskola
 • vara antagen till Arbetsförmedlingens arbetspraktik under en hel termin (20 veckor)

Du behöver också vara medlem i FUF (studentmedlemmar betalar 150kr/år).

Praktikplatser VT-24

Platser på Sida

 • Afrikaavdelningen
 • Enheten för Afghanistan
 • Enheten för Asien
 • Enheten för humanitärt bistånd
 • Enheten för Irak
 • Enheten för Mellanöstern och Nordafrika
 • Enheten för Västra Balkan och Turkiet
 • Avdelningen för ledningsstöd
 • Avdelningen för partnerskap och innovation
 • Enheten för Forskningssamarbete
 • Avdelningen för verksamhetsstöd/Utvärderingsenheten
 • Demokratienheten (DEMO)
 • Enheten för civila samhället (CIVSAM)
 • Enheten för fred och mänsklig säkerhet
 • Enheten för globalt hållbar ekonomisk utveckling (GLOBEC)
 • Enheten för kapacitetsutveckling (CAPDEV)
 • Enheten för tematiskt stöd (TEMA)
 • HR och Kommunikation
 • Multilaterala enheten (MULTI)

Platser på övriga organisationer, myndigheter och företag

 • ActionAid Sverige 
 • Diakonia
 • Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) 
 • ForumCiv/Globalportalen – Policy- och kommunikationsavdelningen
 • Institutet Mot Mutor (IMM)
 • Konstnärsnämnden 
 • Läkarmissionen
 • MyRight – Empowers people with disabilities
 • Naturskyddsföreningen
 • Nordic Consulting Group (NCG)
 • Oxfam Sverige
 • Parliamentary Forum on Small Arms and Light Weapons (The Forum)
 • Plan International Sverige
 • Right Livelihood
 • Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
 • Statistikmyndigheten (SCB)
 • Swedish International Agricultural Network Initiative (SIANI)
 • The International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA)
 • Transparency International Sverige
 • War Child Sweden
 • We Effect

Ansök via FUF:s platsbank

Deadline för att bli matchad mot samtliga praktikplatser är 1 oktober 2023.

Glöm inte att läsa igenom FUF:s ansökningstips innan du söker.

Taggar

Agenda 2030 Bistånd & utveckling Demokrati Global ekonomi Klimat & miljö Krig & fred Mänskliga rättigheter Utbildning
Annons