Frågor och svar om utlandspraktik

Plugga

Att göra utlandspraktik är en unik möjlighet att skaffa sig internationell kompetens på plats i ett utvecklingsland. Men vad innebär det egentligen att praktisera utomlands? Här hittar du svaren på allt du undrar över!

OBS! Praktikantprogrammet lades ner 2022 och det går inte längre att söka utlandspraktik enligt nedan.

Vad är syftet med praktiken?

Att göra praktik i ett annat land innebär att utmana och utveckla sig själv. Du lär dig mängder av nya saker och får med dig kunskaper och perspektiv som du annars kanske inte skulle få.
Syftet med utlandpraktiken är att ge unga en fördjupad kunskap om globala frågor och återföra erfarenheter från utlandspraktikanterna till organisationer på plats här i Sverige.
Utlandspraktiken som Globalportalens organisationer erbjuder administreras av Universitets- och högskolerådet (UHR). Praktikantprogrammet finansieras av Sida och är en del av det svenska biståndet.

Vart kan en göra praktik?

Många organisationer erbjuder möjligheten att praktisera utomlands. Det vanligaste är att praktiken sker inom ramen för utvecklingsarbete, demokrati, miljö eller mänskliga rättigheter. Du kan göra utlandspraktik i många olika länder över hela världen:
Här är några exempel:
 • Afrika: Tanzania, Sydafrika, Zimbabwe, Malawi
 • Asien: Indien, Nepal, Sri Lanka, Malaysia, Georgien, Armenien
 • Syd- och Nordamerika: Guatemala, Ecuador, Uruguay, Peru

Vad får en göra?

Praktiken pågår i ungefär 4-5 månader och inkluderar ofta 2-4 veckors för- och efterarbete i Sverige. Arbetsuppgifterna varierar ganska mycket beroende på vilket land, organisation och inom vilket område du praktiserar. Generellt innebär praktiken att du får lära dig om organisationens egna projekt genom att delta i det vardagliga arbetet.

Vad kostar det?

När du gör utlandspraktik är själva praktiken oftast oavlönad. Däremot bekostar organisationen ofta resa, vaccin, visum, försäkring, mat och boende under praktiken. De flesta praktikplatserna brukar vara CSN-berättigade.
Vy från Colca i Peru. Foto: Flickr/Pedro Szekely.

Vilka krav ställs?

För att kunna söka en utlandspraktik via Praktikantprogrammet måste du uppfylla fyra kriterier:
 • Du ha fyllt 20 år
 • Du har inte gjort praktik genom Praktikantprogrammet förut
 • Du är svensk medborgare eller har permanent uppehållstillstånd i Sverige
 • Du har inte varit anställd hos organisationen du söker praktik hos tidigare

Vad efterfrågar organisationerna?

Många organisationer har liknande önskemål om sina ansökanden. Det är ofta meriterande om du:

 • Har akademisk utbildning eller kunskaper inom relevant område för den praktik du söker (till exempel utvecklingsstudier, freds- och konfliktstudier, mänskliga rättigheter, kommunikation, journalistik)
 • Har eller har haft ideellt engagemang inom folkrörelser eller civilsamhället
 • Har ett intresse för globala utvecklingsfrågor och vill öka din kunskap om hållbar utveckling
 • Har goda kunskaper i engelska och eventuellt andra språkkunskaper som är relevanta för praktiken

Taggar

Bistånd & utveckling Kurser & utbildningar
Annons