10 kandidatprogram för en karriär inom globala frågor

Lista: 10 kandidatprogram från universitet i Sverige som riktar in sig på globala frågor. Foto: Unsplash
Plugga

Vill du läsa kurser i statsvetenskap, fred och konflikt eller mänskliga rättigheter? Drömmer du om att jobba internationellt? Globalportalen listar 10 kandidatprogram för en karriär inom globala frågor.

Vi har samlat 10 kandidatprogram från olika universitet runt om i landet som riktar in sig på globala frågor. Är inga av programmen din perfekta matchning? Gå in på antagning.se och bläddra bland Sveriges alla andra program på kandidatnivå.

Viktigt att tänka på

 • Många program startar endast under höstterminen.
 • För de flesta programmen är sista ansökningsdag inför höstterminen 15 april. Men det kan variera mellan olika program och universitet så dubbelkolla alltid sista ansökningsdatumet.

 • Kandidatprogram i globala studier

Det här programmet på Jönköping University ger dig stora möjligheter att arbeta med globala frågor både nationellt och internationellt. Du får teoretiska verktyg att förstå samhällsutvecklingen och hur den har förändrat villkoren för människor och miljö.

Läs mer om utbildningen!

 • Programmet för internationell kris- och konflikthantering, Umeå universitet

På Umeå universitet kan du få en bred kompetens om kris- och konflikthantering som är värdefull för arbete inom en rad olika sammanhang både i Sverige och internationellt. Här får du studera både sådana kriser och konflikter som följer av naturkatastrofer och andra förändringar i människors livsvillkor och sådana som är politiskt, ekonomiskt och militärt betingade.

Läs mer om utbildningen!

 • Ekonomi - hållbar utveckling

Miljöekonom eller marknadsförare? Läs till ekonom med inriktning på miljö och naturresurser på Sveriges Lantbruksuniversitet! Du får eftertraktad kunskap om samband mellan näringsliv, samhälle och miljö och kan göra insatser för hållbarhet och livskvalitet.

Läs mer om utbildningen!

 • Utveckling och internationellt samarbete

Den här utbildningen på Södertörns högskola passar dig som har intresse för samhällets viktiga och komplexa frågor. Genom både teoretiska och praktiska övningar får du verktyg att arbeta för förändring – alltid med ett internationellt fokus.

Läs mer om utbildningen!

 • Kandidatprogram i global utveckling

När du läser Global utveckling på Stockholms universitet studerar du globala samband mellan kultur, politik och ekonomi och hur dessa tar sig konkreta uttryck på olika platser i världen. Centrala frågor som tas upp i programmet är demokrati, makt, identitet och globalisering.

Läs mer om utbildningen!

 • Freds- och utvecklingsprogrammet

På det här programmet på Linnéuniversitetet får du omfattande kunskap inom konflikthantering, fredsbyggande, utvecklingsarbete och internationellt utvecklingssamarbete. Du lär dig också om kopplingen till mänskliga rättigheter och säkerhetsfrågor.

Läs mer om utbildningen!

 • Mänskliga rättigheter - Kandidatprogram

Är du samhällsengagerad? Intresserad av internationella frågor så som ansvarsutkrävande i konflikter, asyl- och flyktingpolitik? Oavsett om du vill arbeta internationellt eller i Sverige, som akademiker eller ute i verksamheter är den här utbildningen på Lunds universitet för dig.

Läs mer om utbildningen!

 • Kandidatprogram i energiomställning - hållbarhet och ledarskap

Av de globala växthusgasutsläppen kommer 70 % från produktion och användning av energi. I det här programmet på Uppsala universitet tränas du att förstå och hantera komplexa frågeställningar om energi, omställningsprocesser och hållbarhet. Du läser både tekniska och samhällsvetenskapliga ämnen.

Läs mer om utbildningen!

 • Globala studier, Göteborgs universitet

Det här programmet på Göteborgs universitet kombinerar olika perspektiv för att undersöka hur globaliseringen har förändrat villkoren för samhällets och människans utveckling. Diskussionen om rättvisa och hållbarhet ligger som en röd tråd genom hela utbildningen.

Läs mer om utbildningen!

 • Miljö, klimat och hållbar utveckling,

Den här utbildningen på Linköpings universitet passar dig som har intresse för miljö- och klimatfrågor och vill kunna jobba för en grön omställning.

Läs mer om utbildningen!

 • Globala studier, Linköpings universitet

Vill du få grundläggande kunskaper i bland annat internationellt utvecklingsarbete, mänskliga rättigheter, migration och social hållbarhet? Då kan kandidatprogrammet i globala studier på Linköpings universitet vara något för dig.

Läs mer om utbildningen!

Taggar

Kurser & utbildningar Utbildning
Annons