Minor Field Studies: Skriv din uppsats utomlands

Lyckas med din MFS-ansökan och få chansen att göra fältstudier i ett i låg- och medelinkomstland. Foto: Jeffrey W / Unsplash
Plugga

Vill du göra en ekofeministisk analys av en förorenad flod i Indien? Fördjupa dig i hur nomader anpassar sig till klimatförändringar i Etiopien? Sök MFS-stipendium och få möjligheten att göra fältstudier utomlands! 

MFS är ett Sida-finansierat stipendieprogram för högskolestudenter som vill göra fältstudier i låg- och medelinkomstländer för att samla in material till sina examensarbeten. Din uppsats ska ha koppling till både Agenda 2030 och regeringens reformagenda för biståndet.

Globalportalen har prata med Laura Pellegrini, MFS handläggare vid Stockholms Universitet, för att ta reda på vad som krävs för att lyckas med sin ansökan och få en bra erfarenhet av fältstudierna.  

Vem tycker du ska söka ett MFS-stipendium?

Alla kan söka ett MFS-stipendium, men det är viktigt att personen har ett aktivt intresse för utvecklingssamarbete. Att vara äventyrlig och noggrann är också viktigt för att lyckas. Det handlar inte bara om att utforska nya platser och lära känna nya kulturer, utan också om den utmaningen att vara i en ny miljö och samtidigt ta ansvar för ett forskningsprojekt. Planering är nyckeln!

Att genomföra en MFS-fältstudie kräver noggrant övervägande och förberedelse för att säkerställa att allt går smidigt och att du kan få ut det mesta av din erfarenhet. Så om du är redo för ett äventyr som kommer att utmana dig, berika ditt akademiska liv och ge dig en unik möjlighet att bidra till svenskt utvecklingssamarbete, då är MFS något för dig!

"Att vara äventyrlig och noggrann är viktigt för att lyckas"

Vad är viktigt att tänka på när man planerar sin fältstudie?

När du planerar din fältstudie är det viktigt att ha en genomtänkt och relevant projektbeskrivning som speglar dina intressen och passioner.

Projektbeskrivningen bör vara relevant för både Agenda 2030 och regeringens reformagenda för biståndet som offentliggjordes i december 2023. Ditt projekt bör knytas till minst ett av de globala målen för hållbar utveckling samt en av de tematiska prioriteringarna som regeringen har fastställt för svenskt utvecklingssamarbete. Samtidigt bör ditt val vara både spännande för dig själv och relevant för ditt program.

Det är också av yttersta vikt att överväga kontaktpersonen på plats. Kommer det att finnas någon där som kan stödja och hjälpa dig med ditt projekt? Med rätt stöd kommer allt att kännas mycket enklare.

Säkerhetsaspekter är också viktiga, se till att hålla uppdaterad om UD:s rekommendationer både före och under din resa för att säkerställa en trygg och säker resa.

"Var inte rädd för att tänka utanför boxen"

Har du några tips inför ansökningsprocessen?

Utgå ifrån vad som har varit spännande under utbildningen och fundera på hur det kan knytas till utvecklingsfrågor. Var inte rädd för att tänka utanför boxen och skapa ett projekt som är unikt och inspirerande.

Kontakta den internationella handläggaren på ditt lärosäte och fråga om det finns specifika krav och hur ansökningsprocessen ser ut. Börja jobba med din ansökan i god tid och be gärna om stöd och feedback från din akademiska handledare. En bra idé kan även vara att planera ditt fältstudie tillsammans med en kollega!

Viktigt att ha koll på

  • Alla fältstudier måste genomföras mellan 1 september 2024 och 31 januari 2025.
  • Du ansöker via ditt eget lärosäte. Ta kontakt med din institutions kontaktperson för MFS (ofta utbyteskoordinatorn). 
  • Sista ansökningsdatum varierar mellan olika lärosäten. 

Läs mer på Stockholms Universitets hemsida

Taggar

Agenda 2030 Bistånd & utveckling
Annons