Få internationell erfarenhet via Minor Field Studies

Så gör du en Minor Field Studies!
Plugga

Är du i slutet av din utbildning och intresserad av att göra en fältstudie i ett låg- eller medelinkomstland? Minor Field Studies (MFS) är ett stipendium för dig som vill samla in material till din uppsats. Globalportalen har informationen du behöver för att ansöka!

Ny utlysning för fältstudier under sommar- och höstterminen 2024 öppnade i maj och stänger den 12 juni. Håll dig uppdaterad på Stockholms Universitets webbsida för mer information om ansökningsprocessen.

Varför MFS?

Minor Field Studies (MFS) ett Sida-finansierat program som riktar sig till studenter på kandidat- eller masternivå. Programmet administreras av Stockholms universitet. Syftet med programmet är att ge svenska studenter möjligheter att skaffa sig kunskap om globala utvecklingsfrågor.

En fältstudie kommer att kunna ge dig inblick i de frågor som du är intresserad av men också internationell erfarenhet som värderas högt i arbetslivet. Genom MFS-programmet kan du åka till ett låg- eller medelinkomstland och samla in material till din uppsats eller examensarbete under minst 8 veckor.

Belopp & länder

MFS-stipendiet är på 30 000 SEK och är avsett för att täcka några av de kostnader som uppkommer i samband med din resa.

Här kan du se vilka länder du kan åka till, men det är alltid bra att dubbelkolla med ditt universitet vilka länder som är beviljade för den termin du ska åka. Du kan inte få ett MFS-stipendium för att åka till ett land som UD avråder svenska invånare från att resa till. 

Kan jag söka?

För att söka ett MFS-stipendium behöver du:

  • Studera vid ett universitet eller en högskola i Sverige
  • Inte ha påbörjat en utbildning på forskarnivå
  • Ha goda kunskaper i engelska
  • Vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd i Sverige

Den uppsats du skriver i samband med din MFS måste vara antingen på engelska eller det officiella språket i landet du besökt. 

Hur söker jag?

  • Kolla med ditt universitet eller högskola om de beviljats MFS-stipendium för den termin du vill åka. Om det inte går att söka MFS där du studerar så kan du kontakta andra lärosäten och söka via dem.
  • Kontakta internationella kontoret på ditt lärosäte (eller det lärosäte du ska söka hos) för att få information om deadlines och ansökningsformulär. Ansökningsdatum kan variera mellan olika universitet och högskolor.

Intervjuer med tidigare MFS-studenter
Rebecca 25 år, Tanzania

Vad var det bästa med att göra MFS?

Att få utbyte med en främmande kultur samt bemötandet av lokalbefolkningen. 

Vad handlade din studie om?

Fiskares syn på överfiske i Lake Babati.

Vad är dina bästa tips till någon som ska åka?

Var beredd på att saker ändras – hur mycket du än planerar och förbereder så kan det se annorlunda ut på plats.


Hassan 34, Kenya och Etiopien

Vad var det bästa med att göra MFS?

Att jag bodde med nomader samt samlade in förstahandsinformation från grupperna som annars är svåra att nå och höra från.

Vad handlade din studie om?

Mekanism för klimatanpassning av nomader (pastoralists). Hur kan resten av världen lära sig från nomaders tusenåriga erfarenheter av tuffa klimat.

Vad är dina bästa tips till någon som ska åka?

Koncisera ditt ämne och ha realistiska förväntningar. Ta med dig vissa korta och basala frågor som alla kan svara på och inte långa akademiska frågor.

Hassans uppsats har publicerats som bok!


Tove 27, Indien 

Vad var det bästa med att göra MFS?

Det absolut bästa med min MFS var att få komma bort och sätta studierna i perspektiv. Jag började tänka i andra karriärbanor. Men främst var det väldigt roligt och vi lärde känna fina människor.

Vad handlade din studie om?

Vi gjorde en ekofeministisk analys av en förorenad flod genom att intervjua kvinnor som bodde i byar längst med floden i centrala Indien. Vi ville undersöka hur kvinnornas försörjningsmöjligheter och vardag påverkades av det förorenade vattnet och deras bristande vattentillgång. 

Vad är dina bästa tips till någon som ska åka?

Det mesta löser sig på plats. Vi fick det rådet och det stämde verkligen. Vi var väldigt nervösa innan vi skulle åka och försökte därför planera allt i detalj men det spelade ingen roll hur mycket vi planerat man måste ändå ta det mesta på volley.

Läs mer om MFS-stipendiet på studera.nu!

Taggar

Agenda 2030 Bistånd & utveckling Utbildning
Annons