Tips: Så hittar du material till din uppsats

Tips på hemsidor och databaser med statistik. Foto: Unsplash
Plugga

Är du i startgroparna för att skriva en uppsats? Behöver du fakta till en skoluppgift? Eller tycker du bara om att scrolla runt bland intressanta siffror? Globalportalen tipsar om databaser med fakta, statistik och källmaterial.

Webbplatser med statistik

En databas med öppna data om det svenska biståndet. Här visas statistik och utbetalningar från Sida och övriga myndigheter och departement som hanterar medel inom Utgiftsområde 7: internationellt bistånd.

Hos Statistiska Centralbyrån kan du hitta statistik i flera olika ämnesområden. Till exempel den nationella uppföljningen av genomförandet av Agenda 2030 i Sverige. I Statistikdatabasen finns officiell statistik från SCB och 14 andra myndigheter och är gratis att använda.

Statistik för över 100 olika indikatorer. Källorna är oftast FN eller Världsbanken. Den svenska versionen av Globalis har funnits sedan 2006 och drivs av Svenska FN-förbundet.

Webbplatsen bygger på offentliga uppgifter bland annat inom områdena klimatförändringar, biologisk mångfald, tillståndet i våra hav och skogar samt hållbar konsumtion. Med Miljön i siffror vill Naturskyddsföreningen bidra till en kunskapsbaserad debatt, genom att göra statistik om tillståndet för miljön 2024 mer tillgänglig.

En webbplats som visualiserar statistik om de globala målen och hur arbetet går med löftet om att ingen ska lämnas utanför.

Andra länders biståndsdata

Data och information över det norska biståndet.

Data och information över det danska biståndet.

Tidningsarkiv och publikationer

Utforska nästan 400 år av svensk presshistoria! På Svenska tidningar kan du söka bland digitiserade tidningar, från 1600-talet och fram till idag. För att studera det mesta av materialet behöver besöka Kungliga biblioteket, eller något annat bibliotek som har tjänsten.

På Sidas webb hittar du ett publikationsarkiv som bland annat innehåller Sidas utvärderingar och årsredovisningar, publicerade dokument och faktablad.

Föreningen för utvecklingsfrågor (FU) driver Utvecklingsarkivet. Här finns dokument om Sveriges roll inom global utveckling.

Taggar

Bistånd & utveckling Jämställdhet Klimat & miljö
Annons