4 sätt att undvika att bli en white saviour

Volontär & Aktivism

Att resa, praktisera eller volontärarbeta utomlands kan vara en unik möjlighet till nya erfarenheter. Samtidigt finns det en risk att du förstärker stereotyper när du delar med dig av din resa. Vi ger dig fyra saker du bör tänka på innan du publicerar!

Sätt människors rättigheter i fokus

Att åka som volontär eller praktikant till ett annat land ger oss ofta nya erfarenheter och perspektiv på världen. Trots det kan volontärarbetet vara problematiskt på många sätt, särskilt när det kommuniceras i sociala medier. Även om tanken är god är det lätt hänt att framställa sig själv som en "white saviour", det vill säga att man visar volontärarbetet utifrån sitt eget perspektiv som "hjälpare". Om du vill dela med dig av din upplevelse är det därför extra viktigt att du beskriver den verklighet som du bemött genom att prata om människors rättigheter och förmåga att skapa förändring där de bor. Det handlar helt enkelt inte om dig.

Reproducera inte stereotyper och fördomar

Många har en förutfattad och ensidig bild av hur situationen ser ut i låginkomstländer. Som besökare är det viktigt att fundera över sin avsikt. Vill du bidra till förändring genom att sprida information eller har du ett egensyfte? För många är det viktigt att ha ett snyggt flöde i sociala medier. Då ökar risken att exempelvis volontärarbetet blir ett sätt att få likes och bekräftelse, vilket ökar sannolikheten för att stereotyper förstärks.

Var en hållbar turist

Turism är en viktig inkomstkälla till den lokala ekonomin i många låginkomstländer. Men det finns några fallgropar du behöver undvika. Exempelvis bör du inte volontärarbeta på eller besöka ett barnhem. Det får ofta motsatt effekt och drabbar barnen negativt. Detta är en del av problematiken som kallas för volontärturism.

Om du bokar mindre hotell, besöker lokala affärer, äter på kvartersrestaurangen och göra utflykter med det lokalägda guideföretag bidrar du mer till ekonomin på plats. I vissa länder läcker annars så mycket som 90 % av pengarna från turismen ut ur landet.

Kommunicera mer etiskt

Vill du skriva inlägg på sociala medier om din utlandspraktik eller volontärarbete? Då bör du tänka på det här:

  • Undvik att använda ord och formuleringar som förstärker stereotyper

Lyft fram att din berättelse är baserad på dina egna upplevelser och inte representerar ett helt land.

  • Tänk på att människor inte är turistattraktioner

Be om tillåtelse när du vill ta bilder av andra och be om tillåtelse om du vill lägga upp dem på sociala medier. Ta reda på människornas namn och fakta om dem. På så sätt kan du undvika att sprida bilder utan kontext och sammanhang. Respektera människors integritet och undvik att att fota känsliga och privata miljöer som sjukhus och barnhem. Om du delar en bild som är stereotyp, var tydlig med att bilden inte representerar ett helt land.

  • Fundera över hur du kan porträttera ditt volontärarbete eller din resa utan att framställa dig som en white saviour

Undvik att fotografera dig själv i stereotypa miljöer, till exempel som att ta en selfie omgiven av barn. Tänk dig om det var motsatta roller och en volontärarbetare från det utvecklingsland du är i kom till Sverige. Hur skulle du vilja att hen framställde dig?

  • Utmana människors fördomar genom att bryta mönster

Dela nyanserade bilder, visa komplexiteten som finns och undvik stereotyper. Framställ människor på ett sätt som skapar igenkänning och solidaritet. Fråga de människor du möter hur de själva vill berätta om sina liv och hemländer.

Taggar

Mänskliga rättigheter Volontär & utbyten
Annons