Tidigare praktikanter berättar: Så började vår karriär

Jobba

Är du sugen på att göra praktik inom utvecklingsfrågor? Globalportalen har intervjuat tidigare praktikanter för att ge en inblick i vilka lärdomar och erfarenheter praktiken kan bidra med – och hur den kan leda till en framtida anställning.

Varje år förmedlar Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) omkring 40 praktikplatser inom global utveckling.

Isabel, Joel och Amanda kickstartade sina karriärer med en praktiktermin via FUF. De berättar om sina förväntningar och arbetsuppgifter, och hur praktik kan göra en mer självsäker i en arbetsmiljö. Det kan också vara en värdefull fot in i arbetsmarknaden.

Det kändes som ett viktigt första kliv in i arbetsmarknaden.

Isabel Widman var under sin praktikperiod på Läkarmissionen, där hon idag är anställd som Strategic Communication and Mobilisation Officer. Hon har tidigare läst en kandidat i utveckling och internationellt samarbete på Södertörns Högskola.

Isabel Widman jobbar på Läkarmissionen.

Vilka var dina förväntningar inför praktiken?

Jag såg väldigt mycket fram emot min praktik. Det kändes som ett viktigt första kliv in i arbetsmarknaden och som ett guldtillfälle att utveckla färdigheter och kompetenser som man bara kan få genom praktisk erfarenhet.

Vilka var dina arbetsuppgifter under praktiken?

Mina arbetsuppgifter var väldigt varierade. Bland annat var jag ansvarig för att samla och producera innehåll till Läkarmissionens globala sociala mediekonton inom ramen för strategisk kommunikation. Men jag hade även ansvar för mer omfattande arbetsuppgifter. Jag planerade och koordinerade event kopplat till Läkarmissionens externa opinion- och påverkansarbete. Exempelvis så ansvarade jag för projektledningen av Läkarmissionens medverkan under Mänskliga Rättighetsdagarna 2022.

 Anser du att praktiken har bidragit till din nuvarande roll?

Min praktik har varit ovärderlig och har inte bara bidragit till min nuvarande roll, utan även till framtida roller. Det är en väldigt stor skillnad mellan att studera och arbeta. Jag är övertygad om att min praktik var nödvändig för att jag skulle lära mig applicera mina teoretiska kunskaper i nya sammanhang. Jag hade också turen att på min praktikplats få verka i en engagerad, öppen och tillåtande arbetsmiljö vilket gynnade både min professionella och personliga utveckling.

Hur hjälpte FUF till under praktikterminen?

Inför en praktik är det vanligt att ha många frågor, stora som små. FUF har en lång erfarenhet av att förmedla praktikplatser vilket var tydligt under praktikprogrammet, inte minst under de förberedande delarna. Jag vill beskriva FUF som en trygg bas, dit man alltid kunde vända sig till vid eventuella frågor. Dessutom innefattar FUF:s praktikprogram kompetenshöjande element i form av kurser och workshops vilket jag upplevde som värdefullt.

FUF var ett lärorikt forum som gav kunskap om grunder i biståndsbranschen och arbetsrätt.

Joel Wernersson har studerat internationella mastersprogrammet i statsvetenskap på Stockholms universitet och påbörjade sin praktik under våren 2020 på Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD). Efter praktiken fick Joel anställning som handläggare på avdelningen för Kommunala Partnerskap och jobbar nu som kvalitetstrateg på ICLD. 

Joel Wernersson jobbar på ICLD.

Vilka var dina förväntningar inför praktiken?

Jag hoppades få lära mig som mycket som möjligt av det som kollegorna gör i sitt vardagliga arbete. Framför allt ville jag ha värdefulla erfarenheter för att kunna ta ett steg mot jobb efter examen.

Vilka var dina arbetsuppgifter under praktiken?

Jag fick lära mig handläggning av projektstöd, hur programmen funkade och hjälpa till med kommunikation. Jag blev bemött som vilken ny kollega som helst och fick ansvar över arbetsuppgifter och mycket stöd från min handledare Felicia. Dessutom fick jag ansvar för ett eget projekt där jag intervjuade kommuner och skrev en egen rapport för hur ICLD kunde förbättra sina program, det fick jag sedan presentera för hela organisationen.

Anser du att praktiken har bidragit till din nuvarande roll?

Utan praktiken som FUF förmedlade hade jag aldrig ens hittat organisationen som jag fick praktik på. Det var FUF som tyckte att jag var en bra match med ICLD och rekommenderade en intervju. Under praktiken lärde jag mig sedan saker som gjorde att jag fick jobb som handläggare på organisationen vid praktikens slut och ett år senare kunde jag ta nästa steg till kvalitetstrateg som jag är nu. Praktiken var absolut en nyckel till att kunna få en fot in i dörren.

Hur hjälpte FUF till under praktikterminen?

FUF var ett lärorikt forum som gav kunskap om grunder i biståndsbranschen och arbetsrätt. Det var ett värdefullt sammanhang där jag kunde lära mig massor från föreläsare och andra praktikanter. FUF gav också ett värdefullt kontaktnät med andra praktikanter som var i samma läge som mig. Jag har fortfarande kontakt med flera som jag lärde känna då och ska exempelvis fika med en annan tidigare FUF-praktikant nästa vecka. För mig blev det också särskilt viktigt eftersom jag flyttade till Visby för praktiken.

Jag fick i stor utsträckning vara delaktig i handläggningsprocessen.

Amanda Norberg har en kandidatexamen i biologi och hon utförde sin praktik på Sidas avdelning för globala miljösamarbeten. Idag jobbar Amanda som distributionsansvarig på ett mediaförlag för branschtidningar.

Amanda Norberg jobbar som distributionsansvarig.

Vilka var dina förväntningar inför praktiken?

Jag hade inte hört talas om FUF innan jag sökte praktikantprogrammet som jag blev tipsad av från en vän. Jag var nyexaminerad biolog men kände att jag hade ett stort intresse för globala utvecklingsfrågor och vill hitta något där jag kunde få lära mig mer om det samt kunde få en fot in i någon rolig bransch där jag kunde göra nytta. Jag hade turen att få en praktikplats på Sidas avdelning för globala miljösamarbeten vilket verkligen var en praktikplats som passade mina intressen perfekt.

Vad var dina arbetsuppgifter under praktiken?

Jag fick i stor utsträckning vara delaktig i handläggningsprocessen samt även granska och förbereda material för några egna ärenden och fick delta i avdelningens arbete på samma villkor som en vanligt anställd vilket var superkul och väldigt lärorikt.

Anser du att praktiken har bidragit till din nuvarande roll?

Praktiken hjälpte mig att lära mig mer om vad jag vill jobba med i framtiden och hur man kan jobba med miljö och klimat på ett bra sätt med fokus på faktisk påverkan. Efter min praktik fick jag möjligheten att jobba på International Organization for Migration i Kenya där jag jobbade på enheten för migration och miljö. Jag tror absolut att mina erfarenheter på min praktikplats hjälpte mig att bli mer redo för det arbetet och gav mig självförtroende att utvecklas inom ett nytt arbetsområde för mig.

Hur hjälpte FUF till under praktikterminen?

FUF var med och anordnade en jättebra kick-off för Praktikantprogrammet där vi fick lära känna varandra i hela gruppen och dom gav oss samhörighet och verktyg att använda under praktiken. Tyvärr så avbröts allt lite grann på grund av Covid-19 och det blev lite ändringar i programmet. Men det stöd vi fick och de digitala träffar FUF anordnade åt oss var väldigt bra!

Är du intresserad av att göra praktik?

FUF:s praktikantprogram förmedlar omkring 40 praktikplatser varje termin. Du hittar ännu fler lediga praktikplatser i vår platsbank!

Taggar

Kurser-utbildningar