Världen av

Fair trade – ett viktigt verktyg för hållbar förändring

Maheshvari Devi, från det producentägda företaget Devbhumi vid foten till Himalaya, en gammal partner och vän till IM. Foto: Erik Törner / IM.

Det första och övergripande målet i FNs Globala mål är att utrota all fattigdom överallt. Det är även själva kärnan i fair trade och därför ser IM det även fortsatt som ett viktigt verktyg när det kommer till att skapa hållbar förändring och utveckling.

Fair trade är ett handelssamarbete baserat på dialog, transparens och respekt som verkar för att skapa bättre förutsättningar, framförallt för producenter i länder med utbredd fattigdom.

Försörjning – nyckeln till ett bättre liv
 

Hjälp till självhjälp är ett arbetssätt som alltid har varit välkänt inom IM. Idag använder vi begreppet rättighetsbaserat arbete, för att beskriva samma sak. Det betyder att IM tror på att människor själva har kraften och förmågan att förändra sina liv, när kringliggande förutsättningar är på plats. Alla människor har ett lika värde och ska ha tillgång till samma grundläggande mänskliga rättigheter. Att ha möjlighet att försörja sig är en av de viktigaste nycklarna till egenmakt och framtidstro. Därför är fair trade en viktig del i IMs arbete för en värld fri från fattigdom och utanförskap.

”Att ge barnen en bättre framtid”
 

IM samarbetar med fair trade-organisationer som mobiliserar gräsrötterna, oftast kvinnor. IMs bidrag till organisationerna består både av finansiellt stöd och kapacitetsstärkande insatser, på så vis bidrar IM även fortsättningsvis med bland annat fortbildning, produktutveckling och teknisk support, vilket ger organisationerna möjlighet att växa och utvecklas på ett hållbart sätt.

När vi frågar en kvinna som är verksam inom ett inkomstgenererande projekt eller i en fair trade-organisation om vad som driver henne och vad som är viktigast, blir svaret ofta: ”Att ge barnen en bättre framtid och att ge dem den utbildning som jag själv aldrig har fått.”

Genom detta skapar IM möjligheter för tiotusentals kvinnor att försörja sig och stärka sin roll i samhället. Resultatet är ett bättre liv för hela familjen eftersom kvinnor nästan alltid sätter familjens bästa före sina egna intressen. Framförallt satsar kvinnor på barnen och deras utbildning.
 

När vi frågar en kvinna som är verksam inom ett inkomstgenererande projekt eller i en fair trade-organisation om vad som driver henne och vad som är viktigast, blir svaret ofta: ”Att ge barnen en bättre framtid och att ge dem den utbildning som jag själv aldrig har fått.”
 

Utbildning har alltid varit en katalysator för utveckling och de kvinnor IM når vet om detta. Med en inkomst får många kvinnor också en starkare röst och möjlighet att påverka och förändra lokalsamhället.

Vill du lära dig mer?
 

IM vill fortsätta att påverka och utbilda människor i Sverige om varför rättvis handel och hållbar konsumtion är viktigt. På många sätt är detta arbete minst lika betydelsefullt som arbetet med producenter, då det ofta är kundernas och allmänhetens efterfrågan som påverkar företag att ändra sina affärsmodeller till mer hållbara sådana.
 

Sedan 2018 driver IM tillsammans med Folkhögskolan Hvilan kursen Fair trade på distans. Kursen är på halvtid och går i huvudsak via nätet med fem fysiska träffar och möjlighet att följa med på en studieresa till självkostnadspris. Kursen är öppen för alla, du är välkommen precis som du är! Nästa kurs startar i augusti 2019.
 

Thomas Ericsson
Projektledare, Fair Trade Folkbildning/påverkan

Taggar

Försörjning Utbildning
Annons