Distanskurs: Fair Trade

På Folkhögskolan Hvilan kan du läsa Fair Trade - en distanskurs om rättvis handel och hållbar utveckling i samarbete med Individuell Människohjälp (IM). 

Nyhet

Du som läser denna kurs känner igen dig i ett eller fler av följande påståenden:

 • Har ett intresse kring globala frågor och rättvis handel
 • Har minst påbörjade studier på gymnasienivå eller motsvarande
 • Vill vidareutveckla sin yrkesroll inom Fair Trade eller liknande arbetsområden

Om kursen

Fair Trade är en ettårig distanskurs på 50 procent som startar via internet i augusti. I kursen ingår fem fysiska helgträffar med obligatorisk närvaro. Mellan träffarna diskuteras olika frågeställningar i anslutning till kurslitteraturen via den digitala plattformen Google Classroom.

Under ca 10 dagar januari/februari 2020 är studierna förlagda på heltid i Nepal. I fältresan ingår ett gediget program med ett antal studiebesök hos olika Fair Trade-producenter. För de som inte har möjlighet att följa med på resan kommer det vara möjlig att söka och genomföra praktik hos en Fair Trade – aktör i Sverige.

Fair Trade, som är en del av det bredare begreppet hållbar konsumtion och produktion, är en unik blandning av folkrörelse och marknad, ett starkt inlägg i en debatt om hållbar utveckling med mänskliga rättigheter i fokus. Fair Trade är konkret och handlingsinriktat. Genom dina val kan du påverka direkt.

I diskussionen kring Fair Trade återfinns den komplexa och ideologiska debatten kring hållbar utveckling, företagens ansvar, globalisering och frihandel. Fair Trade växer så det knakar världen över. Vi som kurs strävar efter att vara mitt i och en del av denna rörelse.

  Kursinnehåll

  • handel och utveckling, handelns roll i den globala resursfördelningen mellan Nord och Syd
  • etisk konsumtion, CSR - konsumentmakt
  • aktörer och organisationer inom hållbar konsumtion och produktion i Sverige och globalt
  • kriterier för Fair Trade
  • producenters villkor i Syd
  • bistånd och utvecklingssamarbete i en internationell organisation
  • rättighetsbaserat arbete och förändringsteori

  Kurstider & studieresa

  Kursstart på nätet 5 augusti 2019 och avslut 14 juni 2020. Fem obligatoriska kurshelger förlagda på Folkhögskolan Hvilan i Åkarp är inplanerade.

  I utbildningen under ca 10 dagar kommer det att genomföras en studieresa/praktik under januari/februari 2020 på heltid i Nepal. I fältresan ingår ett gediget program med ett antal studiebesök hos olika Fair Trade-producenter. Studieresan sker till självkostnadspris (uppskattad resebudget 13-18.000kr) och deltagaren står även för egen reseförsäkring.

  För de som inte har möjlighet att följa med på resan kommer det vara möjligt att söka och genomföra praktik hos en Fair Trade – aktör i Sverige.

  Ansök

  Ansök senast 15 maj 2019. 

  På Hvilans hemsida hittar du mer detaljerad information om kursen. 

  Läs mer och ansök

  Annons