Drömmen om ett fältarbete – Minor field study!

Plugga

Är du i slutet av din utbildning och sugen på att göra en fältstudie i ett utvecklingsland? MFS är ett stipendium som riktar sig till dig som vill skriva och samla in material till din kandidat – magister eller masteruppsats i ett utvecklingsland. Globalportalen har samlat informationen du behöver för att ansöka!

Varför fältarbete?
Ett fältarbete kommer att kunna ge dig inblick av de frågor som du är intresserad av men också en internationell erfarenhet som värderas högt i arbetslivet! Genom MFS-programmet kan du åka till ett låg- eller medelinkomstland och samla in material till din uppsats eller ditt examensarbete under minst 8 veckor. Missa inte chansen att få skriva en uppsats om den data du själv har varit på plats och samlat in. Syftet med stipendiet är en förberedelse för dig att senare i arbetslivet kunna arbeta med globala frågor!
 

Belopp & Länder
MFS – stipendiet är på 27 000 SEK och är inte avsett att täcka alla utgifter under dessa veckor utan du kan behöva komplettera med studiemedel från CSN. Vill du passa på att utforska landet du åker till kan det vara bra med extra sparpengar, så lägg kanske upp en plan ett tag innan för ditt sparande! Här kan du trycka på länken för att se vilka länder du kan åka till. Men det är alltid bra att kolla med sitt universitet vilka länder som är beviljade för den termin du ska åka.
 

Kan jag söka?

 • Studera vid ett universitet eller en högskola i Sverige
 • Inte läsa en utbildning på forskarnivå
 • Ha goda kunskaper i engelska
 • Inte tidigare beviljats ett MFS – stipendium

Hur söker jag?

 • Kolla med ditt universitet eller högskola om dem har beviljats MFS – Stipendium denna termin.
 • Gå på ett informationstillfälle om MFS (via skolan)
 • Vänd dig till ditt lärosäte för att få veta när du kan ansöka och be om ansökningsformulär.
 • Som MFS-stipendiat kan du tidigast påbörja fältperioden två månader efter sista ansökningsdag. Påbörja därför din ansökan i god tid.

Intervjuer med tidigare MFS studenter

Rebecca 25 år, Tanzania

Vad var det bästa med att göra MFS?

Att få utbyte med en främmande kultur samt bemötandet av lokalbefolkningen. 

Vad handlade din studie om?

Fiskares syn på överfiske i Lake Babati.

Vad är dina bästa tips till någon som ska åka?

Var beredd på att saker ändras – hur mycket du än planerar och förbereder så kan det se annorlunda ut på plats.

 

  Hassan 34, Kenya och Etiopien

  Vad var det bästa med att göra MFS?

  Att jag bodde med nomader samt samla in första hands information från grupperna som annars är svart att nå och höras från.

  Vad handlade din studie om?

  Mekanism för klimatanpassning av nomader (pastoralists). Hur kan rasten av världen lära sig från nomaders tusan år erfarenheter med tuffa klimat.

  Vad är dina bästa tips till någon som ska åka?

  Koncisera ditt ämne och ha realistiska förväntningar. Ta med dig en viss korta och basala frågor som alla kan svara och inte långa akademiska frågor.

  Hassans uppsats har publicerats som en bok!

  Tove 27, Indien 

  Vad var det bästa med att göra MFS?

  Det absolut bästa med min MFS var att få komma bort och sätta studierna i perspektiv. Jag började tänka i andra karriärbanor. Men främst var det väldigt roligt och vi lärde känna fina människor.

  Vad handlade din studie om?

  Vi gjorde en ekofeministisk analys av en förorenad flod genom att intervjua kvinnor som bodde i byar längst med floden i centrala Indien. Vi ville undersöka hur kvinnornas försörjningsmöjligheter och vardag påverkades av det förorenade vattnet och deras bristande vattentillgång. 

  Vad är dina bästa tips till någon som ska åka?

  Det mesta löser sig på plats. Vi fick det rådet och det stämde verkligen. Vi var väldigt nervösa innan vi skulle åka och försökte därför planera allt i detalj men det spelade ingen roll hur mycket vi planerat man måste ändå ta det mesta på volley.
   

  Hoppas att det här inspirerade dig till att söka MFS stipendiet och åka på den där fältresan du kanske alltid drömt om! Vill du läsa om mer detaljer kring MFS, läs vidare här.