Därför är volontärjobb på barnhem inte en bra idé

Volontär & Aktivism

Idag är det vanligt att åka utomlands och jobba som volontär på barnhem. Det bottnar i en vilja att hjälpa barn som lever i utsatta situationer. Men kunskapen om barnhem är liten och många känner inte till de negativa konsekvenserna för barn som växer upp på barnhem.

Enligt Barnhemskollen är intresset för volontärresor stort och antalet företag som anordnar volontärresor har de senaste åren ökat. Volontärresor beräknas vara ett av de snabbast växande områdena inom turismsektorn och omsatte 2008 runt 2 miljarder dollar. Det finns också siffror på att över 8 miljoner barn i världen bor på barnhem, och att antalet barnhem världen över växer. Till exempel ökade antalet barnhem i Kambodja mellan 2005 och 2010 med 75 %.

En vanlig anledning till att barn placeras på barnhem är fattigdom och att föräldrarna, eller föräldern, inte har ekonomisk möjlighet att ta hand om barnet. Det kan också bero på att barnet har utsatts för övergrepp eller vanvård. Majoriteten av barnen är inte föräldralösa, vilket många tror.

Behovet av att känna trygghet är extra stort hos barn med traumatiska upplevelser i bagaget, vilket är något som sällan tillgodoses på barnhemmen. Forskning visar tvärtom, att en uppväxt på barnhem kan leda till stora negativa konsekvenser för barnens sociala utveckling.

Tre problem med volontärjobb på barnhem

1. Barnen känner sig lämnade och övergivna. Under korta perioder skapar barnen relationer med volontärerna på barnhemmet, men när det är dags för volontärerna att åka hem känner sig barnen övergivna. Den här traumatiska upplevelsen utspelar sig gång på gång och sätter djupa spår hos barnen.

2. Risker för övergrepp. Företag som anordnar volontärresor har ofta bristande bakgrundskontroller av volontärer som reser till barnhem. Risken att barnen utnyttjas på olika sätt eller utsätts för sexuella övergrepp är stor.

3. Brist på utbildning. Det finns sällan krav på att volontärerna ska ha utbildning eller erfarenhet av att jobba med barn. Därför är det svårt att säkerställa att barnen får den vård, omsorg eller utbildning de behöver för att utvecklas och må bra.

Det är viktigt att vara medveten om de problem som finns med volontärindustrin och att jobba som volontär på barnhem. Om du funderar på att resa, reflektera över vad din insats leder till på lång sikt.

Taggar

Mänskliga rättigheter Volontär & utbyten
Annons