Därför hjälper pengar till barnhem inte barnen

Ett barnhem i Thailand. Foto: World Childhood Foundation.
Världen

I vissa länder öppnas fler och fler barnhem, trots att invånarna får det bättre och bättre ställt. Det beror till stor del på att det går att tjäna pengar på att driva barnhem. Men hur påverkas barnen som bor där?

Vi är många som brinner för barns rättigheter och att stötta något av alla barnhem runt om i världen känns som ett självklart sätt att hjälpa till. Men barnhemmen är faktiskt en del av problemet. Det berättar Daniel Gleisner på barnrättsorganisationen Erikshjälpen.

Erikshjälpen arbetar för att stärka och hjälpa barn både i Sverige och runt om i världen. Fokus ligger på barns rätt till utbildning, fritid, hälsa, trygghet och skydd. Deras internationella arbete utförs tillsammans med lokala organisationer, bland annat i Uganda och Rumänien.

Daniel jobbar med att påverka och höja kunskapen om barns rättigheter. Han förklarar varför barnhem inte är den bästa lösningen och hur vi kan jobba för att skapa förändring.

Varför är det inte bra för barn att växa upp på barnhem?

Många barn som bott på barnhem drabbas av posttraumatiskt stressyndrom, PTSD.

Enligt Barnkonventionen har barn rätt att växa upp i en familj och 2019 antog FN en ny resolution som uppmanar världens länder att fasa ut barnhem. I stället borde mer pengar läggas på stöd till utsatta familjer och omplaceringar i familjehem, enligt FN. Att bo på ett barnhem, om så bara under en kort tid, kan nämligen ha stor negativ påverkan på ett barns mående och framtid.

Det finns så klart bättre och sämre barnhem. Men gemensamt för institutionerna är att barnen som bor där tvingas tävla med varandra om de vuxnas stöd och uppmärksamhet. Hierarkiska system uppstår och det kan bland annat leda till att vissa barn får mer mat än andra.

Många barn som bott på barnhem drabbas av posttraumatiskt stressyndrom, PTSD. Forskning visar att den stressiga miljön på ett barnhem kan leda till anknytningsstörningar som påverkar barnens sociala relationer under lång tid framöver. De riskerar också att stanna av i växten och att hjärnans kognitiva delar slutar utvecklas.

Dessutom blir barn som vuxit upp på barnhem sämre förberedda inför vuxenlivet och får svårare att försörja sig i framtiden. Barnhemmet ordnar med många av de saker som du får lära dig när du växer upp i en familj, som att städa och laga mat, och du får inte med dig samma sociala skyddsnät.

Varför öppnas fler barnhem?

I Sverige gör vi allt vi kan för att barn ska få växa upp i en familj. Placering på institution är en sista utväg och den senaste tiden har granskningar som avslöjar missförhållanden på statliga ungdomsboenden väckt starka känslor.

Samtidigt matas vi med positiva bilder från andra delar av världen där barn blir omhändertagna på barnhem. Vi uppmuntras att åka och jobba där i ett par veckor för att göra en god gärning.

Varför ser det så olika ut? Svaret på den frågan är i många fall pengar, förklarar Daniel på Erikshjälpen.

80 % av alla barn på barnhem runt om i världen har minst en förälder i livet.

I många länder öppnar fler och fler barnhem, trots att invånarna i landet får det allt bättre ställt. Det möjliggörs delvis av finansiering från rikare länder. Personer och organisationer vill hjälpa till och finansierar öppnandet av nya barnhem. På platser där det annars kan vara svårt att hitta sätt att försörja sig blir det då möjligt att tjäna pengar på att driva eller jobba på barnhem.

Men när pengar är inblandade blir det svårt att enbart ha barnens bästa i åtanke, även om det var tanken från början. 80 % av alla barn på barnhem runt om i världen har minst en förälder i livet och det är inte ovanligt att barn rekryteras till institutionerna. De som driver barnhemmen utlovar trygghet, mat och skolgång – och det har föräldrar i utsatta situationer svårt att tacka nej till.

I vissa fall blir rekryteringen av barn till barnhem en typ av trafficking, människohandel. Barn hämtas upp på en plats och förs till barnhem någon annanstans. De rycks upp från sitt sammanhang och det blir väldigt svårt att spåra upp deras anhöriga igen.

Hur kan vi förändra situationen?

Man gör skillnad på resten av världen och på Sverige, förklarar Daniel på Erikshjälpen. Det finns kunskap om att institutioner har en negativ påverkan på barn och ändå fortsätter man att finansiera barnhem i låginkomstländer.

Det här vill Erikshjälpen ändra på och jobbar därför för att barnhem ska vara den sista utvägen överallt. En viktig del av det arbetet handlar om att sprida kunskap.

Bistånd från den rika delen av världen behövs fortfarande, men det måste utgå från barnens bästa. Här i Sverige behöver de som bedriver eller finansierar barhemsverksamhet bli medvetna om varför det är skadligt för barn att växa upp på institutioner.

Enligt Barnkonventionen har alla barn rätt att växa upp i en familj. Foto: Erikshjälpen.

På platser där det finns många barnhem handlar det om att hjälpa föräldrar att förstå hur viktig familjen är för barnen. Men det kommer alltid finnas barn som behöver någon annanstans att bo. I Sverige ansvarar staten för att placera barn hos nya familjer, men det systemet finns inte på plats i alla låg- och medelinkomstländer.

I stället är det organisationer ur det lokala civilsamhället som hjälper till med familjeplaceringar och som driver på för nya regler och lagar. Att stötta och samarbeta med den här typen av organisationer är ett bättre sätt att göra skillnad, förklarar Daniel.

I Kenya lyckades civilsamhället skapa förändring. Förra året antog staten en reform som innebär att de kommer börja bygga upp ett system så att barn omplaceras i fosterfamiljer i stället för att placeras på barnhem.

Därför borde du undvika att besöka barnhem

Ett besök på ett barnhem betyder ett besök i barnens hem. Barn behöver trygga anknytningar och det är uppslitande för dem att vuxna kommer och går. Det gäller särskilt de barn som redan får för lite uppmärksamhet och saknar stabila relationer till vuxna.

Barnhemmens ägare tjänar pengar på att människor vill besöka eller volontärarbeta där.

Det finns dessutom en anledning till att barnhemmen ofta ligger på platser där det rör sig många turister. Barnhemmens ägare tjänar pengar på att människor vill besöka eller volontärarbeta där. När man gör det hjälper man alltså till att upprätthålla en verksamhet som egentligen gör mer skada än nytta.

Volontärarbete i sig är ju någonting du lär dig på och du kan kanske åstadkomma något med det också, säger Daniel på Erikshjälpen. Men om du vill jobba med barn borde du fundera över att träffa dem i en mer offentlig miljö där de är mindre utsatta. En idrottsförening, till exempel.

Vill du göra skillnad?

Börja med att berätta för andra om varför det inte är en bra idé att stötta eller volontärarbeta på barnhem. Prata med familj och vänner och ifrågasätt varför det är okej att barn växer upp på barnhem i andra länder, men inte här i Sverige.

Vill du ta engagemanget till nästa nivå? I så fall ska du kontakta Erikshjälpen och World Childhood Foundation. Hos dem kan du nämligen bli Barnrättsambassadör. Då får du en kunskapsbas att stå på för att aktivt jobba med att höja kunskapen om barns rättigheter. En del av ambassadörerna föreläser och informerar i olika sammanhang där de befinner sig medan andra tar fram konstutställningar eller hittar nya sätt att sprida kunskap.

Taggar

Mänskliga rättigheter
Annons