20 sjukdomar ingen bryr sig om att bota

Läkare Utan Gränsers medicinska team är på väg för att sätta upp mobila kliniker i staden Johi efter översvämningarna i Pakistan 2022. Foto: Asim Hafeez.
Världen

Varje år drabbas över en miljard människor av försummade tropiska sjukdomar. Ändå finns det knappt några vaccin, diagnosverktyg eller läkemedel. De som drabbas har glömts bort.

Många har aldrig hört talas om snäckfeber, elefantiasis, flodblindhet eller kala azar. De är fyra av de 20 infektioner som WHO definierar som försummade tropiska sjukdomar och som drabbar 1,6 miljarder människor varje år. Oftast drabbas personer med få resurser, som redan är sjuka eller som bor i svårtillgängliga områden.

Trots att hundratusentals människor dör av sjukdomarna varje år har världens ledare ignorerat dem i forsknings- och biståndssatsningar under lång tid. Det finns knappt några vaccin eller effektiva behandlingar. Nu förväntas dessutom spridningen av sjukdomarna öka på grund av klimatförändringar, fattigdom och konflikter.

Något måste göras! Läkare Utan Gränser kräver att Sverige satsar på forskning för att försummade tropiska sjukdomar ska kunna förebyggas och behandlas, och verkar för att de ska uppmärksammas mer inom global hälsa.

Håller du med om att 1,6 miljarder liv spelar roll? Skriv under namninsamlingen!

Sjukdomarna på WHO:s lista:

 • Burulisår: Hudinfektion orsakad av en mykobakterie, besläktad med tuberkelbakterien, som bryter ner hud, mjukdelar och benvävnad.
 • Chagas sjukdom: Livshotande parasitinfektion som överförs via skinnbaggar, blodtransfusioner eller från mor till barn under graviditeten.
 • Denguefeber: Orsakas av ett virus som överförs av myggor. Symtomen är influensaliknande och ibland utvecklas den till en svår form med hög dödlighet.
 • Dracunculiasis (guineamask): Sprids via små kräftor som lever i sötvatten. Leder till intensiv klåda, kräkningar, feber, diarréer och yrsel.
 • Echinokockinfektion: Orsakas av bandmaskar som får fäste i levern eller lungorna där de bildar cystor som innehåller larver.
 • Human African trypanosomiasis (sömnsjuka): Orsakas av en parasit som överförs av tsetseflugor. Drabbar centrala nervsystemet och obehandlad är sömnsjuka dödlig.
 • Jordburna helminter: Inälvsmaskar som sprids via jord som infekterats av mänsklig avföring. Leder främst till diarréer och viktnedgång.
 • Framboesi: Drabbar hud, ben och leder och orsakas av bakterien Treponema pallidum pertenue.
 • Filariainfektion (elefantiasis): Orsakas av rundmaskar som angriper lymfkärlen. I värsta fall kan hud och vävnader förtjockas så att kroppsdelar antar extrema proportioner.
 • Födoburna trematoder: Flundremaskar som överförs till människa via fisk, skaldjur eller grönsaker och kan leda till allvarliga skador på levern och lungorna.
 • Leishmaniasis: Parasitsjukdom som överförs av sandflugor. Den viscerala formen, kala azar, drabbar de inre organen och immunsystemet medan den kutana formen drabbar huden och ger sår och ärrbildningar.
 • Lepra (spetälska): Orsakas av en bakterie som är lik tbc-bakterien. Sprids via luften och kan leda till deformerande hudförändringar.
 • Mycetoma: Orsakas av svampar. Sjukdomen drabbar oftast fötter, händer och ben, med svullen vävnad som följd.
 • Ormbettsförgiftning: Bett från giftiga ormar kräver rätt motgift i tid, annars kan de leda till döden eller kräva amputation.
 • Onchocerciasis (flodblindhet): Orsakas av rundmaskar som skapar knutor under skinnet, oftast kring skuldrorna och höfterna.
 • Rabies: Orsakas av lyssavirus som utsöndras i saliven hos sjuka djur. Människor får oftast rabies via hundar och sjukdomen är nästan alltid dödlig när symtom väl uppstått.
 • Schistosomiasis (snäckfeber eller bilharzia): Orsakas av inälvsmaskar vars larver invaderar huden och slemhinnorna, vilket kan påverka de inre organen.
 • Skabb: Orsakas av en hudparasit som gör gångar i hudens yttersta lager och lägger sina ägg där. Ger svår klåda.
 • Taeniasis och cysticerkos: Orsakas av svinbandmasken Taenia. Taeniasis är en lindrig tarminfektion medan cysticerkos kan leda till allvarliga neurologiska symtom.
 • Trakom: Infektion i ögats bindhinna som orsakas av bakterien Chlamydia trachomatis. Den vanligaste infektiösa orsaken till blindhet i världen.

Taggar

Bistånd & utveckling Hälsa