Stå upp för ungas framtid på Afrikas Horn

På Bokmässan 2022 kunde besökare läsa plakat som unga från olika delar av världen skrivit för att protestera mot klimatförändringarna. Foto: Barnfonden
Världen

Situationen på Afrikas horn är akut. Klimatförändringar och Rysslands krig i Ukraina hotar bland annat tillgången till mat. De unga, vars framtid just nu är osäker, spelar en nyckelroll för att hitta nya sätt att sysselsätta sig och leva. Så här kan du stötta deras kamp.

Afrikas horn står inför en mängd utmaningar. Återkommande torka i Etiopien, Kenya och Somalia till följd av klimatförändringarna har lett till att cirka 6 miljoner människor fått det svårare att få mat för dagen och barn går miste om sin skolgång. Konflikterna i Somalia och Etiopien har försvårat situationen ytterligare. Dessutom har stigande matpriser på grund av Rysslands krig i Ukraina förvärrat matosäkerheten i regionen.

Konsekvenserna av dessa utmaningar är långtgående. Torkan har tvingat människor på flykt i hopp om att hitta mat och vatten. Många har förlorat sin boskap och sitt jordbruk som varit en viktig källa till försörjning. Den försvårade situationen för många familjer har lett till en ökning av könsbaserat våld och övergrepp mot barn i form av barnäktenskap och barnarbete.

Dessutom är 60 % av befolkningen i flertalet länder i Afrika under 15 år. Många unga behöver nu hitta nya sätt att försörja sig på eftersom traditionellt jordbruk inte längre är möjligt i och med de alltmer extrema väderförhållandena.

I en intervju med Chege Ngugi, regionchef för Afrika på ChildFund International och Shona Jennings, programchef på Barnfonden, frågade vi hur unga människor på Afrikas horn nu måste anpassa sin vardag efter klimatförändringarna och hur vi kan stödja deras kamp.

Unga på Afrikas horn kämpar för en bättre morgondag

Barnfonden arbetar med att stärka ungas förmåga att förespråka en mer hållbar livsstil som bekämpar klimatförändringarna. De anordnar utbildningar för att unga ska förstå sina rättigheter och hålla beslutsfattare till svars i olika forum. I ett projekt tog en grupp ungdomar sig an problemet med träkolsförbränning och dess miljöpåverkan. Gruppen föreslog lösningar som att hitta en alternativ inkomst för träkolsförsäljare och återplantering av träd. De började också sälja energisnåla ugnar och visade att det går att minska användningen av träkol med ett mer hållbart alternativ.

Du kan också vara en del av förändringen

Klimatförändringarna påverkar människor på Afrikas Horn – just nu. Vi har alla en möjlighet att göra något åt det. Om vi följer de här tre stegen är vi med och stöttar de ungas kamp för en rättvis framtid på Afrikas horn.

  • Fatta hållbara beslut i vardagen

Vi måste vara medvetna om hur våra handlingar och konsumtionsmönster påverkar samhällen över hela världen. Genom att göra hållbara val kan vi påverka företag, konsumenter och beslutsfattare att ta ansvar för miljön och mänskliga rättigheter. Vi vet att vår gemensamma röst kan driva positiv förändring på både lokal och global nivå.

  • Lyft berättelser från verkligheten

Många ser nog klimatförändringarnas konsekvenser som abstrakta och avlägsna. Då blir det lätt att gömma huvudet i sanden. Därför är det viktigt att förstärka rösterna från de människor som faktiskt berörs. Genom att dela berättelser från Afrikas horn kan vi skapa en förståelse för de som tvingas bära bördan av klimatförändringarna och frammana en känsla av brådska som uppmuntrar till handling.

När vi får en bättre förståelse för de utmaningarna kan vi dessutom förespråka en politik som gör det möjligt för unga i regionen att få den framtid de kämpar för. Lär dig mer på Barnfondens hemsida!

  • Kräv förändring

Beväpnade med en omfattande förståelse för utmaningarna på Afrikas Horn kan vi utnyttja vår privilegierade position och våra resurser för att öka medvetenheten och förespråka förändring. Svensk politik har konsekvenser för resten av världen.

Barnfonden arbetade nyligen med tio unga aktivister i Sverige som samtalade med sex beslutsfattare om behovet av att ta itu med våldet mot barn som ökar i samband med att klimatförändringarna gör livet svårare. De svenska beslutsfattarna fick upp ögonen för situationen och förstod att det är en fråga som unga i Sverige brinner för. Den här vetskapen tog de sedan med sig till högnivåmöten som COP27.

Många civilsamhällesorganisationer vill att unga ska vara med och kräva förändring, så håll utkik efter den här typen av möjligheter! Plan International Sverige har ett ungdomsråd och WWF Sweden Youth utbildar morgondagens klimatförkämpar, till exempel!
 

Taggar

Försörjning Klimat & miljö Mänskliga rättigheter Utbildning