Global ekonomi

Sen 1990 har världsekonomin nästan tredubblats. Och den globala exporten har femdubblats. Det är positivt att den globala handeln ökar och att ekonomin växer, men det ställer höga krav på att länder och företag tar ansvar och agerar hållbart. Så att alla kan ta del av utvecklingen.

Eftersom den globala handeln domineras av stora företag är det svårt för mindre producenter att överleva, till exempel egna jordbrukare. Orättvisa handelsvillkor leder till ökad fattigdom bland dom mest utsatta i världen. Därför är det viktigt att företag tar ansvar för sociala, etiska och miljömässiga aspekter där dom verkar. Det här kallas för Corporate Social Responsibility (CSR) och innebär att företagen måste ha koll på hela produktionskedjan så att inga människor utnyttjas eller miljön tar skada.

När mindre producenter pressar sina priser för att ha möjlighet att konkurrera i den globala handeln innebär det ofta försämrade arbetsvillkor för dom anställda och att mindre resurser går tillbaka till lokalsamhället. För att motverka det här kan man som konsument köpa rättvisemärkta varor.

Världshandelsorganisationen (WTO) och Världsbanken är två organisationer som arbetar med att underlätta för utvecklingsländer i den globala handeln genom handelsvillkor, förhandlingar mellan länder och finansiellt stöd.

Även FN arbetar för att skapa en hållbar global ekonomi, genom Agenda 2030 och de globala målen. Genom att uppfylla 17 målsättningar siktar världens ledare på att åstadkomma positiva förändringar fram till år 2030. Några mål som specifikt berör den internationella ekonomin är:

Lär dig mer om global ekonomi