CONCORD Sverige

CONCORD Sverige jobbar med informations- och påverkansarbete med fokus på EU:s och Sveriges biståndspolitik. De arbetar för att EU ska prioritera global utveckling.

CONCORD Sverige bevakar, informerar och rapporterar om det EU gör för att minska fattigdomen i världen. Dom vill att EU ska bedriva en medveten och ansvarsfull biståndspolitik. CONCORD bevakar också svensk politik och försöker påverka så att den främjar global utveckling och bidrar till fattigdomsbekämpning.

CONCORD Sverige har över 50 medlemsorganisationer som följer deras arbete. Kunskapen som CONCORD Sverige sitter på är värdefull och möjliggör att medlemmarna kan enas om gemensamma ståndpunkter och hjälpa varandra att påverka inom frågor som de tycker är viktiga.

Om du vill lära dig mer om EU och bistånd - håll utkik efter lediga praktikplatser hos CONCORD Sverige.

Taggar

Bistånd & utveckling Global ekonomi