"Vi kan inte se på när ekologiska orättvisor fortgår"

Världen

Den ekologiska krisen är ett faktum. Forskare har gett oss mindre än tio år att halvera de globala utsläppen för att kunna hålla den globala medeltemperaturen under 1,5 grader. För att klara av detta behöver vi mobilisera som om det vore en pandemi.

Alla delar av samhället måste delta – inklusive civilsamhället. Vi är fem civilsamhällesorganisationer som utlyser klimatnödläge och ställer om våra verksamheter.

Att själva ställa om

Förbränning av fossila bränslen, avskogning, överfiske, ohållbara jordbrukssystem och konsumtionsmönster skapar eskalerande klimatförändringar. Att fortsätta skada ekosystem som är förutsättning för livet på jorden måste upphöra. Ändå pågår aktiviteter som går rakt emot de förändringar som vi vet krävs – utbyggnad av oljeraffinaderi, expanderad gruvnäring, ökade anslag till militären och fortsatt skogsskövling.

Vi kan inte stå och titta på när ekologiska orättvisor fortgår

Civilsamhället har länge antagit en roll som bygger på att kräva eller vädja till regeringar och företags goda vilja. Dessa metoder har visat sig otillräckliga och går framförallt inte tillräckligt fort. Vi kan inte stå och titta på när ekologiska orättvisor fortgår. Vi stannar inte vid att beklaga oss om brist på ansvar från tredje part – vi skapar omställning där vi står.

Omställningskampanj för klimatet

Vi utlyser klimatnödläge är en omställningskampanj som sätter ribban högt. Det är inte endast en symbolisk utlysning kring hur farliga klimatförändringarna är. Istället är kampanjen ett upprop till handling. Kampanjen innebär att ta in klimat- och miljöperspektiv i all verksamhet och som konsekvens förändra stora delar av den.

Flera av oss anslutna organisationer har andra kärnfrågor än klimat- och miljö, såsom fred, jämlikhet, rättvisa och demokrati. Dessa perspektiv är grundläggande för en rättvis omställning.

Våra åtaganden skiljer sig åt mellan oss medverkande organisationer. Vi agerar genom att exempelvis utveckla nya projekt, insatser och samarbeten på temat klimat. Införa radikala hållbarhets- och miljöpolicys gällande mat, fonder och flyg, och utesluta vissa företag. Bidra med expertis till den bredare klimatrörelsen och främja ickevåldsmotståndsom civil olydnad.

Vi välkomnar fler att ansluta sig

Vi bjuder in gräsrotsrörelser, civilsamhället, fackförbund och institutioner som skolor, universitet, bibliotek, kommuner, landsting med flera, att omfamna vad Gandhi kallade det konstruktiva programmet – i korthet, att direkt skapa den förändring vi vill se i världen. I denna satsning förväntas långtgående omställning av organisationer och verksamheter.

Vill ni ansluta er eller veta mer? Kontakta hej@klimatprata.se.

Läs mer om kampanjen.

Vi som anslutit oss idag och påbörjat vår omställning är Centralasiengrupperna, Fältbiologerna, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, Latinamerikagrupperna och Vardagens civilkurage.

Taggar

Klimat & miljö
Annons