Vardagens civilkurage

Vardagens civilkurage är en partipolitiskt och religiöst obunden ungdomsorganisation som tränar praktiskt civilkurage. Dom verkar för ett aktivistiskt medborgarskap, demokrati och jämlikhet på gräsrotsnivå.

Vardagens civilkurage tränar på att ingripa i våra olika vardagar mot förtryck, ojämlikhet, exkluderande normer, maktmissbruk, diskriminering, orättvisor och våld.

Hos dom kan du gå på träningar i praktiskt civilkurage, bli civilkuragetränare, starta en studie- eller filmcirkel, representera oss på festivaler och mycket mer! Bli medlem gratis och kolla in din närmaste lokalförening för att se fler aktiviteter.

Vardagens civilkurage driver också kampanjen Klimatprata, som ger dig verktyg och tips för att ha konstruktiva klimatsamtal i din vardag.

Taggar

Demokrati Jämställdhet Mänskliga rättigheter