Vad händer med aborträtten i USA?

Världen

Abort är omdebatterat i USA. Begrepp som heartbeat bills, Roe v. Wade och hemaborter tar plats i media. Efter att en kontroversiell lag röstades igenom i Texas i september har hotet mot aborträtten ökat och nu har Högsta domstolen upphävt grundlagsskyddet för abort.

Abortförbudet i Texas

Lagen som infördes i Texas i september 2021 kallas Senate Bill 8 och innebär att personer som hjälper någon att göra en abort kan få betala upp mot 90 000 kr i böter. Det är inte bara läkare och sjukhuspersonal som kan dömas, utan även den som exempelvis skjutsar till abortmottagningen. Vem som helst får inleda en stämning, så det blir upp till allmänheten att se till att lagen efterföljs.

Lagen gäller efter det att man kan höra fostrets hjärtslag – en så kallad heartbeat bill – vilket brukar vara i sjätte veckan. Man räknar med att graviditeten börjar sista mensens första dag. Om man upptäcker att man är gravid fyra veckor senare, i samband med att nästa mens uteblir, har man alltså bara två veckor på sig att avsluta graviditeten. Inga undantag görs för incest eller våldtäkt.

I september förra året var aborträtten fortfarande grundlagsskyddad i USA enligt prejudikatet Roe v. Wade. Men Högsta domstolen röstade för att Texaslagen fick fortsätta gälla tills vidare – en seger för abortmotståndare. Man kunde komma runt Roe v. Wade eftersom det inte är den som är gravid som straffas, utan den som utför eller hjälper till med aborten.

Roe v. Wade har upphävts

I USA fungerar prejudikat, det vill säga tidigare domslut, ungefär som lagar. Ett beslut i Högsta domstolen från 1973, Roe v. Wade, slog fast att rätten till abort – fram till dess att fostret kan leva utanför kroppen – är grundlagsskyddad i USA. För att tvinga Högsta domstolen att ompröva Roe v. Wade har flera delstater under de senaste åren infört mer restriktiva abortlagar.

Ett lagförslag som lyftes i Mississippi i höstas – Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization – förbjuder abort från vecka 15. 24 juni i år röstade Högsta domstolen om förslaget, som strider mot Roe v. Wade eftersom fostret inte kan leva utanför livmodern i vecka 15. Det är första gången på flera generationer som domstolen väljer att ta upp ett sådant fall. Sex av nio domare röstade för att tillåta lagen från Mississippi, och därmed upphävdes grundlagsskyddet för abort.

Det här är en stor seger för den så kallade “pro life”-rörelsen i USA, som främst består av konservativa kristna och som jobbat mot abort i över 50 år. Republikanerna, ett av USA:s två stora politiska partier, är officiellt emot aborträtten. Under sin tid som president tillsatte Donald Trump tre nya domare i Högsta domstolen som alla är abortmotståndare, vilket innebär att majoriteten av domarna idag är konservativa.

Under en protest i USA:s huvudstad Washington DC håller en kvinna upp en skylt som uppmanar till att bevara grundlagsskyddet för abort som bestäms i Roe v. Wade.

Aborträttens framtid

2015 fastslog FN att villkoren för kvinnor i USA är sämre än i de flesta andra höginkomstländer. En viktig orsak till det dåliga betyget var den bristande säkerheten på landets abortkliniker, som ofta hotats av konservativa grupper.

Nu när Roe v. Wade har upphävts blir det upp till varje delstat att utforma sina egna abortlagar. Enligt en analys som Center for Reproductive Rights i USA har gjort är det sannolikt att 24 av USA:s 50 delstater kommer begränsa eller helt ta bort aborträtten. I flera av USA:s femtio delstater är abort nu i princip totaltförbjudet. Texas, Louisiana och South Dakota är tre stater som redan infört abortförbud.

Kritiska röster har lyfts från privatpersoner, företag och politiker. President Joe Bidens regering, som representerar Demokraterna, har lovat att försöka skydda kvinnors rätt till reproduktiv hälsa, inklusive abort. Runt om i USA har människor samlats för att protestera mot Högsta domstolens beslut.

Enligt en analys som Center for Reproductive Rights i USA har gjort är det sannolikt att 24 av USA:s 50 delstater kommer begränsa eller helt ta bort aborträtten.

Taggar

Jämställdhet Mänskliga rättigheter