Vad händer med aborträtten i USA?

Världen

Abort är omdebatterat i USA. Begrepp som heartbeat bills, Roe v. Wade och hemaborter tar plats i media. Under de senaste månaderna har hotet mot aborträtten ökat på grund av en kontroversiell ny lag i Texas. 

Abortförbudet i Texas

Lagen som infördes i Texas 1 september 2021 kallas Senate Bill 8 och innebär att personer som hjälper någon att göra en abort kan få betala upp mot 90 000 kr i böter. Det är inte bara läkare och sjukhuspersonal som kan dömas, utan även den som exempelvis skjutsar till abortmottagningen. Vem som helst får inleda en stämning, så det blir upp till allmänheten att se till att lagen efterföljs.

Lagen gäller efter det att man kan höra fostrets hjärtslag – en så kallad heartbeat bill – vilket brukar vara i sjätte veckan. Man räknar med att graviditeten börjar sista mensens första dag. Om man upptäcker att man är gravid fyra veckor senare, i samband med att nästa mens uteblir, har man alltså bara två veckor på sig att avsluta graviditeten. Inga undantag görs för incest eller våldtäkt.

Hittills har läkaren Alan Braid, som utförde en abort på en kvinna efter vecka sex, stämts av två advokater. Men syftet med stämningen var att testa lagen, som både läkaren och advokaterna anser strider mot USA:s grundlag. Den amerikanska regeringen anser också att lagen bryter mot grundlagen och har bett Högsta domstolen att ompröva den. 

"Jag agerade för att jag hade en skyldighet att ta hand om den här patienten, och för att hon har en grundläggande rätt till den här vården", skrev Alan Braid i en debattartikel i The Washington Post.

"Jag agerade för att jag hade en skyldighet att ta hand om den här patienten, och för att hon har en grundläggande rätt till den här vården."

Roe v. Wade

I USA fungerar prejudikat, det vill säga tidigare domslut, ungefär som lagar. Ett beslut i Högsta domstolen från 1973, Roe v. Wade, slår fast att rätten till abort – fram till dess att fostret kan leva utanför kroppen – är grundlagsskyddad i USA. För att tvinga Högsta domstolen att ompröva Roe v. Wade har flera delstater under de senaste åren infört mer restriktiva abortlagar.

1 september röstade Högsta domstolen för att Texaslagen Senate Bill 8 får fortsätta gälla tills vidare – en seger för abortmotståndare. Man kunde komma runt Roe v. Wade eftersom det inte är den som är gravid som straffas, utan den som utför eller hjälper till med aborten.

I december ska Högsta domstolen rösta om ett lagförslag från Mississippi – Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization – som vill förbjuda abort från vecka 15. Fostret kan inte leva utanför livmodern i vecka 15 och därför strider lagförslaget mot vad som bestämdes i Roe v. Wade. Det är första gången på flera generationer som domstolen väljer att ta upp ett sådant fall, och utfallet skulle kunna upphäva grundlagsskyddet för fri abort. Att Texaslagen gick igenom kan vara en ledtråd till hur domarna kommer rösta i december.

Under en protest i USA:s huvudstad Washington DC håller en kvinna upp en skylt som uppmanar till att bevara grundlagsskyddet för abort som bestäms i Roe v. Wade.

Aborträttens framtid

Flera delstater har tidigare försökt införa abortförbud från det att fostrets hjärta kan höras, men de har stoppats i domstolar som sagt att de strider mot grundlagen. Att lagen i Texas släpptes igenom befaras leda till att fler delstater skräddarsyr nya abortförbud som får passera.

Nu vill mycket riktigt de republikanskt styrda delstaterna Florida, Arkansas, South Dakota, South Carolina, Idaho och Indiana kopiera lagen som röstats igenom i Texas. Intresse har hörts även från andra konservativa delstater. Enligt en analys som Center for Reproductive Rights i USA har gjort är det sannolikt att 24 av USA:s 50 delstater kommer begränsa eller helt ta bort aborträtten om Roe v. Wade slutar gälla.

Men enligt en opinionsundersökning från maj i år är 63 procent av amerikanerna positiva till aborträtten, och kritiska röster har lyfts från privatpersoner, företag och politiker – bland annat President Joe Biden och representanthusets talman Nancy Pelosi.

Enligt en analys som Center for Reproductive Rights i USA har gjort är det sannolikt att 24 av USA:s 50 delstater kommer begränsa eller helt ta bort aborträtten om Roe v. Wade slutar gälla.

Taggar

Jämställdhet Mänskliga rättigheter