3 sätt att stå upp för aborträtten!

Foto: Gayatri Malhotra / Unsplash
Volontär & Aktivism

USA:s högsta domstol har beslutat att upphäva den grundlagsskyddade rätten till abort. Det finns risk för att en konservativ våg av abortmotstånd kan svepa över världen!

I Sverige har kvinnor haft rätt till fri abort ända sedan 70-talet. Fri abort innebär att den gravida inte behöver tala om varför hen vill göra en abort. Hen ska inte heller bli ifrågasatt i sitt beslut.⁣ 

Abortmotståndet växer sig allt starkare runt om i världen. Då måste kampen för fri abort vara ännu starkare!⁣ Globalportalen listar 3 saker du kan göra för att stå upp för aborträtten.

Taggar

Hälsa Jämställdhet Mänskliga rättigheter
Annons