Att bestämma över sin kropp – aborträtt i fem länder

En protest i Washington DC, 2021. Foto: Gayatri Malhotra, Unsplash
Världen

Abortfrågan handlar om kvinnors rätt att bestämma över sina kroppar och är en mänsklig rättighet. Varje år tvingas kvinnor utföra osäkra aborter i länder med abortförbud.

Om vi ska nå ett jämställt samhälle är det viktigt att kvinnor har rätt att bestämma över sina egna kroppar. Detta är också det centrala argumentet för aborträtt. I några länder saknar kvinnor dessa rättigheter. Polen och Malta, till exempel, har bland de strängaste abortlagarna i Europa. Aborträtt hör också ihop med rättigheter såsom jämställdhet, integritet och privatliv.

Abortfrågan är också en klassfråga i länder med abortförbud eftersom de rika oftast har råd med och tillgång till privatläkare medan de fattigare tvingas göra abort på osäkra sätt. Enligt Världshälsoorganisationen, dör ungefär 47 000 kvinnor varje år på grund av osäkra aborter. Forskning visar också att abortförbud inte leder till en minskning i antal aborter utan att aborterna i stället sker på osäkra och farliga sätt.

Debatten om abort har pågått länge och abortmotståndare använder ofta religiösa, emotionella eller moraliska argument. Motståndet börjar bli aktuellt också i Sverige, även om det inte är lika stort som i exempelvis USA och Polen.

Foto: Łukasz Konieczka - Unsplash
På skylten står det: "VAL ÄR INTE FÖRBJUDET".

Aborträtt i Sverige

I Sverige gäller aborträtt för alla kvinnor som önskar avbryta graviditeten. År 1975 fick kvinnor (med anknytning till Sverige) rätt till fri abort till och med den 18:e graviditetsveckan, och därefter kan Socialstyrelsen ge tillstånd till abort om det finns synnerliga skäl. Det kan bland annat handla om kvinnans ålder, psykiska hälsa eller missbruksproblem.

Innan 1975 kunde abort genomföras antigen på grund av mediciniska (fara för kvinnans liv), humanitära (våldtäkt eller incest) eller eugeniska (ärftlig sjukdom) skäl. 2003 utökades lagen så att alla kvinnor i Sverige, även de som inte är bosatta här, får genomföra fri abort oberoende av omständigheterna fram till den 18:e graviditetsveckan. Sedan dess har abortprocessen blivit mer tillgänglig, effektiv och säker.

I Sverige säger sig alla riksdagspartier stå bakom den svenska abortslagstiften men med tanke på utvecklingen vi har sätt i länder som Polen är det viktigt att vi fortsätter värna om aborträtten så att alla kvinnor får bestämma över sina kroppar.

Aborträtt runt om i världen

I Sverige har kvinnor tillgång till fri abort men i vissa länder ser situationen tuffare ut. Idag finns det 26 länder där abort är helt olagligt oavsett omständigheter och i 37 länder får abort utföras endast om moderns liv är i fara eller om fostret är skadat.

  • Dominikanska republiken

Dominikanska republiken är ett av de få länder som fortfarande har ett totalförbud mot abort. Detta gör att det är straffbart oavsett omständigheterna både för kvinnor som söker vård för att göra abort och för de som utför aborten. Lagen har existerat sedan 1884 – landets grundlag menar att rätten till liv är okränkbar från befruktning till död. Men i år, den 24 mars 2021, började en diskussion kring en uppluckring av abortförbud i de fall när graviditeten är ett resultat av våldtäkt eller incest, om moderns liv är i fara eller om fostret är skadat.

  • Irland

Innan 2018 hade Irland en av de strängaste abortlagarna i Europa. Men redan 2012 återupplivades debatten när Savita Halappanavars dog på grund av att hon nekats abort. Efter en folkomröstning 2018 legaliserade det irländska parlamentet abort till och med den tolfte veckan och om moderns hälsa är i fara. Abort är dock fortfarande olagligt i alla andra fall.

  • Zambia

Bara ett fåtal länder i Afrika har en lika liberal syn på abort som Zambia, där abort är tillåtet även av ekonomiska och sociala skäl. Men trots att lagen i Zambia värnar om aborträtten finns det strukturella och kulturella hinder som gör det svårt för kvinnor att genomföra en abort. Exempelvis har Zambia bara en läkare per 12 000 invånare vilket går emot WHO:s rekommendationer om en läkare per 5 000 invånare. Detta gör att säkra aborter inte är tillgängliga för de flesta.

  • Filippinerna

En studie från 2013 visade att ungefär 1 000 kvinnor dör varje år i Filippinerna på grund av totalförbudet mot abort. Att det råder ett totalförbud har inte minskat antalet aborter utan de sker i stället på osäkra sätt. Ungefär 600 000 aborter genomförs varje år. De som vill göra abort och de utför aborter riskerar fängelse. Det finns några läkare som utför aborter men de är ofta väldigt dyra och fattiga människor har inte råd. Därmed tvingas de använda osäkra metoder som försätter deras liv i fara.

Taggar

Jämställdhet Mänskliga rättigheter
Annons