Vad får oss att agera mot orättvisor?

Så bygger du upp ditt civilkurage!
Volontär & Aktivism

Orättvisor finns överallt omkring oss, från diskriminering på arbetsplatsen till mobbning i skolan. Trots att många av oss är medvetna om dessa orättvisor, är det inte alla som vågar agera.

Vad är det som får vissa människor att ingripa, medan andra förblir passiva åskådare? Vi utforskar drivkrafterna bakom civilkurage och hur vi kan främja ett samhälle där fler väljer att agera mot orättvisor.

Empati och medkänsla är den starkaste drivkraften

En av de mest grundläggande faktorerna som driver människor att agera mot orättvisor är empati. Empati är förmågan att sätta sig in i en annan persons situation och känna deras smärta som om den vore ens egen. När vi bevittnar någon som lider av en orättvisa, kan empatin vi känner motivera oss att ingripa. Det är genom denna känslomässiga förståelse som vi känner en stark drivkraft att göra något för att lindra andras lidande.

Personlig anknytning och moralisk övertygelse spelar en stor roll

Att ha en personlig relation till den som drabbas av orättvisan kan också vara en kraftfull drivkraft. När någon vi känner och bryr oss om behandlas orättvist, känner vi oss ofta mer ansvariga att agera. Men även utan en personlig anknytning kan starka moraliska övertygelser om rätt och fel motivera oss att stå upp mot orättvisor. Individer med starka principer och värderingar är ofta beredda att ta risker för att försvara det som är rätt.

Tidigare erfarenheter och självförtroende påverkar vår vilja att agera

Människor som tidigare har ingripit och sett positiva resultat är ofta mer benägna att agera igen. Erfarenheten ger dem självförtroende och en känsla av effektivitet. Att känna att man har kapacitet och kunskap att göra skillnad är avgörande. Utbildning i konflikthantering och första hjälpen kan till exempel öka individers beredskap att ingripa i kritiska situationer.

Social påverkan och förebilder inspirerar oss att agera

Sociala normer och påverkan från omgivningen spelar en stor roll i hur vi agerar. När vi ser andra ingripa, blir vi själva mer benägna att göra detsamma. Förebilder som visar mod och handlingskraft kan inspirera andra att följa deras exempel. Att uppmärksamma och hylla dem som står upp mot orättvisor kan därför vara ett kraftfullt verktyg för att främja civilkurage.

Så bygger du upp ditt civilkurage

Att stå upp mot orättvisor kräver mod, men det är något vi alla kan utveckla. Genom att bygga upp vårt civilkurage kan vi alla bli bättre på att ingripa när vi ser orättvisor ske.

  • Våga knacka på hos grannen

Bråkigt hos grannen? Knacka på, hämta hjälp av fler, ringa polis och kontakta socialtjänst är vad du som granne kan göra för att bidra till minskad utsatthet! Huskurage vill få fler grannar att våga agera vid oro för att någon far illa i sitt hem.

  • Fråga hur någon mår

Att stå upp för sina medmänniskor kan vara så enkelt som att fråga hur någon mår. Våga kolla läget med någon som inte ser ut att må bra. Ju mer du tränar desto lättare blir det. Ofta behöver vi bara någon som vill lyssna på oss.

  • Träna upp ditt civilkurage med en kurs

Genom att gå en kurs i praktiskt civilkurage får du lära dig tekniker för att ingripa mot olika typer av förtryck, orättvisor och våld. Hos Vardagens Civilkurage kan du gå utbildningar och engagera dig i en lokalförening.

  • Lär dig livräddning

Civilkurage kan också handla om att hjälpa någon som fått hjärtstopp eller skadat sig. Röda Korset har digitala och fysiska första hjälpen-kurser som gör dig mer förberedd i en nödsituation.

  • Prata med vänner

De flesta av oss har nog upplevt en situation där vi i efterhand önskat att vi sagt ifrån. Prata om det med folk i din närhet så kan du förbereda dig mentalt på att göra annorlunda nästa gång.

Taggar

Mänskliga rättigheter
Annons