Så pratar du med vännerna om biståndet

Foto: Tim Marshall / Unsplash
Volontär & Aktivism

Är du också trött på myterna om det svenska biståndet som sprids både i den politiska debatten och runt köksborden? Här är de bästa argumenten för att stå upp för biståndet!

Regeringens reform av det svenska biståndet slår hårt mot ideella organisationer, både internationellt och här hemma. Och argumenten från Tidöregeringen är inte alltid helt schyssta eller sanningsenliga. 

CONCORD Sverige har samlat de vanligaste biståndsmyterna och klargör missuppfattningarna! Diakonia slår också hål på flera av de fake news om det svenska biståndet som sprids i politiska debatter, sociala medier och runt köksbord. 

Bästa argumenten för att stå upp för biståndet!

  • Om någon säger: "Biståndet är ineffektivt och ger inget resultat"

Såhär ligger det till: Sveriges bistånd får toppbetyg i flera oberoende granskningar av bland annat OECD och EBA. Betyder det att allt bistånd är effektivt eller ger resultat? Nej. Men i debatten om biståndet görs ofta svepande generaliseringar om att biståndet som helhet är ineffektivt och att det borde skäras ner, istället för att diskutera nyanserat.

  • Om någon säger: "Pengarna behövs i Sverige"

Såhär ligger det till: Medkänsla smittar. Forskare i USA har visat att länder som ger mer i bistånd också satsar mycket resurser på social trygghet för de egna medborgarna. Att arbeta för alla människors lika värde internationellt och i Sverige förstärker varandra. I slutändan är det politiker som fattar beslut vart pengarna ska gå, men ett starkt bistånd sätter tryck på beslutfattare för ökad jämlikhet, även i Sverige.

  • Om någon säger: ”En stor del av biståndet försvinner i korruption”

Såhär ligger det till: De rapporter som Världsbanken och Sida gjort visar att fall där korruption upptäckts och pengar krävts tillbaka kan mätas i promille av det totala biståndet. Att förebygga och utreda korruption är en mycket viktig del av arbetet inom biståndsorganisationer.

  • Om någon säger: "Ingen svensk skattebetalare vill bidra till bistånd"

Såhär ligger det till: En majoritet av svenska folket vill ha ett stark bistånd. 41 procent av svenskarna anser att det svenska biståndsanslaget ska ligga kvar på nuvarande nivå och 16 procent vill öka anslaget, endast en minoritet, 26 procent, vill att anslaget ska minska.

Diakonia och CONCORD Sverige besvarar fler myter

CONCORD Sverige har samlat de vanligaste biståndsmyterna och klargör missuppfattningarna!

Diakonia slår också hål på flera av de fake news om det svenska biståndet som sprids i politiska debatter, sociala medier och runt köksbord. 

Taggar

Bistånd & utveckling