Så pratar du med vänner om människor på flykt

Foto: Diva Plavalaguna/Pexels
Volontär & Aktivism

Enligt UNHCR:s senaste rapport är 110 miljoner människor på flykt världen över. Organisationen International Rescue Committee (RESCUE) tipsar om de bästa argumenten för att stå upp för människor på flykt när du pratar med familj och vänner.

”Länder som Sverige tar redan emot för många flyktingar.”

Det stämmer att Sverige har en lång tradition av att välkomna människor på flykt. Men den stora majoriteten, hela 76%, tas emot av låg- och medelinkomstländer som har otroligt begränsade resurser och egna socioekonomiska utmaningar. Ansvaret är inte jämnt fördelat. I längden skapar detta större ekonomiska klyftor i världen och bidrar till instabilitet för alla. De länder som tar han om flest människor på flykt idag är Turkiet, Iran och Colombia.

”Varför är det så många människor som flyr från sina länder?”

Idag är rekordmånga människor på flykt, 110 miljoner enligt UNHCR. Dessa människor har inte valt att lämna sina hem. De har drivits på flykt till följd av kriser så som kriget i Ukraina, torkan i Östafrika och ett ökat våld i Latinamerika.

”Varför är detta vårt ansvar?”

Som medlem i FN och EU har Sverige skrivit under flera avtal, varav den viktigaste är FN:s flyktingkonvention från 1951. Med den har vi åtagit oss att skydda och ta emot människor som flyr undan förföljelse på grund av ras, religion, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politisk samhörighet. Asylrätten och vikten av internationellt samarbete för att hantera flyktingsituationer är också en delar av konventionen.

Flyktingkriser är inte begränsade till nationella gränser, Sverige har också en skyldighet att bidra till lösningar och hjälpa människor i nöd.

”Vi borde hjälpa fler flyktingar på plats istället för att ta emot dem i Sverige.”

Det finns många skäl till varför det är viktigt att ta emot flyktingar i Sverige istället för att enbart fokusera på att hjälpa fler människor på plats (även om det också är viktigt).

  • Skydd och säkerhet: Många är på flykt på grund av hot och förföljelse. Sverige kan erbjuda dem trygghet.

  • Resursfördelning: Genom att ta emot flyktingar kan Sverige hjälpa till att fördela det globala ansvaret och stödja överbelastade regioner med färre resurser. Vilket bidrar till en mer jämställd värld.
  • Mänskliga rättigheter: Att ta emot flyktingar handlar om respekt för mänskliga rättigheter och global solidaritet.

Detta kan du göra för att stå upp för människor på flykt

Taggar

Flykt & migration Krig & fred Mänskliga rättigheter