Vad betyder COP24?

Cop24. Foto: UNclimatechange.
nyhet

2 december började den två veckor långa konferensen COP24, där världens ledare samlas för att diskutera framtidens klimatpolitik. Just nu förs alltså samtal på högsta nivå om en av de mest akuta och grundläggande frågorna för hela vår existens – en fråga som enligt all forskning kräver att vi hittar lösningar NU.

Vad är COP24?

COP (förkortning för Conference of the Parties) är årliga klimatmöten mellan alla de länder som har undertecknat FN:s klimatkonvention UNFCCC. Tanken med COP är att världens ledare ska förhandla om hur klimatförändringarna ska hanteras, hur utsläppen av växthusgaser ska minska och hur klimatfinansieringen ska kunna skalas upp. Det är alltså här de största frågorna diskuteras, och mycket av framtidens klimatpolitik formas.

I år är det 24:e gången mötet hålls, denna gång i Polen, och årets konferens kallas därför COP24.

Varför är COP24 så viktig?

Vid COP21, som hölls i Paris år 2015, enades världens länder om Parisavtalet. Avtalet innebär att alla länder ska bidra till att den globala uppvärmningen blir mindre än 2 grader, och göra ytterligare ansträngningar för att se till att den ska stanna vid 1,5 grader.

I oktober släpptes en ny rapport från FN:s klimatpanel IPCC, och det blev mer tydligt än någonsin att vi måste göra mer för att hindra den globala uppvärmningen. Mycket mer. Det som tidigare hade framstått som ett helt ok mål - dvs. en uppvärmning på högst 2 grader - visade sig vid en närmare undersökning inte alls vara tillräckligt. Enligt IPCC:s rapport skulle 2 graders uppvärmning t.ex. leda till att:

  • Över 99% av världens korallrev skulle dö
  • Världens fiskefångster skulle minska med 3 miljoner ton samtidigt som skördarna skulle begränsas kraftigt, vilket betyder att en stor del av världens befolkning skulle svälta
  • Den arktiska havsisen skulle försvinna helt minst en gång vart tionde år

Att en ökning på 2 grader skulle få katastrofala följder, och att vi måste ställa om siktet till ett bättre mål, var huvudbudskapet i IPCC:s rapport. Klimatpanelen menade att den globala uppvärmningen måste begränsas till 1,5 grader, vilket skulle innebära att riskerna minskar dramatiskt och att både människor, ekosystem och djurliv får långt bättre förutsättningar för att kunna anpassa sig till klimatet.

”Att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader är möjligt, men det skulle kräva förändringar i en skala som hittills aldrig har skådats” - Jim Skea, IPCC.

Enligt Jim Skea på IPCC krävs stora, radikala förändringar för att vi ska kunna undvika framtida klimatkatastrofer. Vi behöver bland annat minska våra utsläpp rejält och skydda de ekosystem som kan ta upp och lagra koldioxid.

Mål 13 i den globala handlingsplanen för global utveckling Agenda 2030.

Det är här COP24 kommer in i bilden. Konferensen är chansen för världens länder att agera gemensamt för att begränsa klimatförändringarna. Med faktan om den globala uppvärmningens följder på bordet kan vi inte låta frågan vänta – årets möte måste resultera i en konkret regelbok för hur vi ska undvika de förödande konsekvenser som IPCC:s rapport varnar för. Både strategier och ansvarsfördelning vad gäller klimatfrågan måste bli mycket tydligare. Framtagandet av just en sådan regelbok ser Patricia Espinosa, verkställande sekreterare för UNFCCC, som huvudsyftet med COP24:

“Vid COP21 såg vi Parisavtalets födelse. I Polen, som jag kallar Paris 2.0, ska vi sätta ihop alla pusselbitar, direktiv och riktlinjer för att ramverket verkligen ska fungera i praktiken.” - Patricia Espinosa

Avgörande två veckor

Under de kommande två veckorna kommer diskussionerna om en av vår tids viktigaste, mest akuta frågor att pågå. Det är nu vi har chansen att komma fram till konkreta planer för hur vi tillsammans ska kunna åstadkomma de sorters stora förändringar som IPCC menar är nödvändiga för vår planets överlevnad. Det här skulle kunna bli två av de mest avgörande, omvälvande veckorna på mycket lång tid. Två veckor som blir startskottet för en rad förändringar med syfte att rädda vår planet, våra djur- och växtarter, våra ekosystem och oss själva.

Det skulle kunna bli två veckor som faktiskt ger världen en chans -  men då måste klimatfrågan tas på allra största allvar och prioriteras högt. All forskning pekar på att det är NU vi behöver agera.

Håll koll på COP24:

Följ COP24 på Twitter för att få uppdateringar under hela konferensen

Greta Thunberg är på plats i Polen – läs hennes tal om klimatet här

Följ COP24 på UNFCCC:s hemsida

Håll dig uppdaterad genom UNFCCC:s Instagramkonto

Taggar

Agenda 2030 Klimat & miljö
Annons