nyhet av Naturskyddsföreningen

EU:s klimatstrategi - högre tempo är nödvändigt

EU har nu presenterat sin långsiktiga klimatstrategi. Målet att sträva mot nettonollutsläpp 2050 är ett viktigt steg i rätt riktning. Men utsläppsminskningen måste gå snabbare och målet till 2030 skärpas.

– Att kommissionen idag presenterar ett förslag på hur EU ska kunna nå nettonollutsläpp 2050 är ett viktigt steg i rätt riktning. Det visar att EU äntligen är beredd att börja agera i linje med vad Parisavtalet kräver, säger Karin Lexén, Naturskyddsföreningens generalsekreterare.

EU kommissionens förslag på en ny långsiktig klimatstrategi för EU är emellertid inte ambitiöst nog för att nå Parisavtalets mål. Det speglar heller inte den oerhörda brådska som IPCC uttrycker i sin 1,5°C-rapport.

Nettonollutsläpp till 2050 är en betydelsefull förbättring jämfört med det mål som finns idag (80 procent till 2050 jämfört med 1990). Men för att kunna begränsa uppvärmningen till 1,5°C skulle EU behöva nå nettonollutsläpp senast 2040. Ska det vara möjligt att nå dit borde utsläppen minska med 70 procent till 2030. Det mål som idag finns för 2030 är minst 40 procent.

– Vi förväntar oss därför att EU under det stundande klimatmötet i Polen, COP24, inte bara presenterar detta utkast på långsiktig klimatstrategi, utan också meddelar att EU:s 2030-mål skärps rejält senast 2020, i linje med IPCC rapportens slutsatser, säger Karin Lexén som kommer att närvara vid klimatmötet i Katowice, Polen i december.

Taggar

Klimat & miljö
Annons