av Oxfam Sverige

Ta ställning mot klimatojämlikheten!

Upprop

Skriv under Oxfams upprop och visa politikerna att vi är många som står bakom kraven för minskad klimatojämlikhet.

Skriv under

Svenskens växthusgasutsläpp är 10 ton per år, upp till 80 gånger högre än för de fattigaste människorna i världen.

Samtidigt är det människor som lever i fattigdom som får bära de tyngsta konsekvenserna av klimatkrisen, såsom dödliga stormar, missväxt, översvämningar och försämrad ekonomisk utveckling.

Sverige måste börja bära vikten av svenskarnas utsläpp och göra mer för att hjälpa de som drabbas redan idag.

Se filmen där Sverker Olofsson överraskar en medelsvensk med årets koldioxidutsläpp!

Begreppet klimatojämlikhet pekar på det faktum att människor i fattigdom dels drabbas hårdast av klimatkrisen, dels är minst skyldiga till den.

För att tackla klimatojämlikheten krävs att de med höga utsläpp tar fullt ansvar för dem, men också att mer stöd ges till de människor som drabbas hårdast av klimatkrisens negativa effekter.

Ta ställning mot klimatojämlikheten!

Visa politikerna att vi är många som står bakom kraven för minskad klimatojämlikhet. Skriv under för att Sverige:

  • Inför ett mål om att kraftigt minska utsläppen från svenskars totala konsumtion, inte bara från utsläpp inom landet.
  • Ökar klimatbiståndet till låginkomstländer, så att de får hjälp att ställa om och bättre klara av konsekvenserna av ett förändrat klimat. Klimatbiståndet bör ges utöver det ordinarie biståndet.
  • Gör mer för att minska utsläppen i Sverige genom att sätta stopp för utbyggnad av klimatskadlig verksamhet och ta bort subventioner för fossila bränslen.

Skriv under

Taggar

Global ekonomi Klimat & miljö