av Operation 1325

Tjejer, fred och säkerhet

Bild från Operation 1325:s rapport Tjejer, fred och säkerhet.
Världen

Ungdomar världen över är aktörer för fred. Operation 1325:s rapport Tjejer, fred och säkerhet utgår ifrån unga människors egna perspektiv på hur de kan bidra till fred. Rapporten uppmanar svenska regeringen att jobba ännu mer för ungas rätt att delta i fredsarbete världen över.

År 2015  antog FN:s säkerhetsråd resolution 2250 om ungas deltagande i fredsarbete. Det finns ännu ingen handlingsplan för hur Sverige ska genomföra resolutionen. Vad som finns är ett förslag till regeringen från myndigheten för fred, Folke Bernadotteakademin (FBA), om hur resolutionen kan genomföras. Mycket är bra men förslaget saknar unga vuxnas eget perspektiv. Vi tycker det är bättre om unga vuxnas behov, kapacitet och livserfarenheter står som utgångspunkt och att unga vuxna själva får vara med så tidigt som möjligt i processen med att förverkliga resolutionen.  

Därför har vi i rapporten Tjejer, fred och säkerhet främst baserat våra rekomendationer på erfarenheter och tankar från unga som är aktiva inom Operation 1325:s olika verksamheter. Nedan följer huvudrekommendationera som kan stärka Sveriges kommande arbete med resolutionen: 

  • Undersök behovet av att sänka universell rösträttsålder till 16. 
  • Sverige ska inte exportera krigsmateriel till länder som inte respekterar ungas rättigheter eller som prioriterar militär upprustning framför att tillgodose alla barn och ungas rätt till skolgång.
  • Stöd internationella utbyten inom skolan för att öka förståelsen för ungas levnadsvillkor i olika länder.
  • Utbilda unga vuxna i övergångsrättvisa och inkludera dem i de formella processerna.
  • Skapa återanpassningsprogram i Sverige för återvändare från IS-områden i Mellanöstern.

Läs hela rapporten här.

Taggar

Krig & fred