Världen av Operation 1325

Våldtäkt är inte sex, Musikhjälpen

Temat för årets Musikhjälpen är ”Sex är inte ett vapen”. Det är fantastiskt glädjande att se att Musikhjälpen valt att fokusera på att förhindra sexuellt våld.

Att sex inte är ett vapen är helt sant. Men rubriken är ändå helt fel. Sex är något en människa går in i av egen fri vilja. Så det är ju inte sex som Musikhjälpen försöker stoppa. De övergrepp mot kvinnor som sker runt om i världen är något helt annat än sex. Det är våldtäkt. Och det ju att förhindra våldtäkt som Musikhjälpen syftar till i år.

Att sex inte är ett vapen är helt sant. Men rubriken är ändå helt fel. Sex är något en människa går in i av egen fri vilja. Så det är ju inte sex som Musikhjälpen försöker stoppa. De övergrepp mot kvinnor som sker runt om i världen är något helt annat än sex. Det är våldtäkt. Och det ju att förhindra våldtäkt som Musikhjälpen syftar till i år.

Visst förstår vi att en rubrik som ska nå ut till miljoner lyssnare behöver vara uppseendeväckande och slagkraftig. Men som kvinno- och fredsorganisation som jobbar med kvinnors rätt till skydd från våldtäkt i krig och konflikt brukar vi uttrycka oss på ett annat sätt. Vi uppmanar till stopp för våldtäkt i krig.

För tyvärr är det ju så att våldtäkt är ett vapen. Kvinnors kroppar utgör slagfälten i dagens krig. Våldtäkt är både psykisk och fysisk krigsföring. Våldtäkt används för att slita sönder ett samhälle för lång tid framöver. Kvinnor som blir gravida föder barn som är oönskade av samhället och både mamma och barn blir utstötta. De blir skambelagda istället för erbjudna det stöd de behöver.

Det var först i och med krigen i Forna Jugoslavien som FN:s medlemsländer kunde erkänna attvåldtäkt används som vapen i krig. År 2000 antog FN ett beslut som innebar att kvinnor har rätt att skyddas från sexuellt våld i konflikt. Samtidigt beslutade FN att kvinnor har rätt att delta i allt fred- och säkerhetsarbete.

Beslutet kallas för resolution 1325 och var den första resolutionen av åtta som nu utgör det som kallas kvinnor, fred och säkerhetsagendan. Resolution 1325 uppmanar också till att straffa de som begått våldtäkt. Innan dess har våldtäkt kunnat begås utan konsekvenser. Än i dag är konsekvenserna små för förövare.

Därför är det Musikhjälpens val av tema viktigt. Och därför väljer Operation 1325 att bidra genom att också ha en insamling. Vi uppmärksammar kvinnor i och från Jemen som jobbar för att stoppa kriget i Jemen och för att skydda kvinnor från sexuellt våld.
För våldtäkt ska inte vara ett tillåtet vapen i krig.

Charlotte Lind
Operation 1325

Debattartikeln är publicerad i Aftonblandet.

Taggar

Jämställdhet Mänskliga rättigheter