Svenska banker måste sluta bidra till miljöförstöring

Världen

3 mars i år anordnade Fridays For Future demonstrationer över hela världen för att protestera mot de stora bankerna. Bankerna hjälper nämligen till att finansiera fossilindustrin – en industri som i stor skala bidrar till den globala uppvärmningen.

Storbanker i Sverige ställer hållbarhetskrav på företag för att säkerhetsställa att investeringar och lån inte går till verksamheter som skadar miljö och klimat. Men granskningar har visat att dessa löften inte alltid hålls i praktiken. Företag som bidrar till miljöförstöring och kränkningar av mänskliga rättigheter fortsätter att finansieras.

Två gånger svenska banker har investerat i miljöförstöring

  •  Skövling i Amazonas regnskog 

En rapport som Fair Finance Guide, Naturskyddsföreningen och World Animal Protection tog fram 2021 visar att svenska storbanker har investerat i eller lånat ut pengar till företag som är verksamma inom kött- och sojaindustrin i Brasilien.

Kött- och sojaindustrin bidrar till regnskogskövling i Amazonas. Skövlingen har förödande konsekvenser på miljön, den biologiska mångfalden och ursprungsfolkens liv.

  • Utvinning av gas och olja i Arktis 

Svenska banker har även beviljat lån till storbolag som letar efter olja och gas i Arktis. Mellan åren 2020 och 2022 Tre av tilldelade tre av bankerna en total summa på 43 miljarder kronor till sådana bolag, enligt en granskning från Greenpeace, Fair Finance Guide och Naturskyddsföreningen.

Utvinning av olja i Arktis innebär betydande risker för miljön och är särskilt oroväckande då den globala uppvärmningen går snabbare vid Nord- och Sydpolen. Finansieringen har möjliggjorts av kryphål i bankernas egna riktlinjer.

Kräv ett stopp på miljöförstöringen

Om vi vill begränsa klimatförändringarna måste de som sitter på ekonomisk makt också ta sitt ansvar. Tillsammans kan vi kräva förändring. Efter en granskning 2020 om svenska bankers kopplingar till skövlingen i Amazonas klagade tusentals bankkunder. Resultatet blev att bankerna vidtog åtgärden redan året därpå.

Taggar

Klimat & miljö