Volontär & Aktivism av

Ta ställning för Schyssta Pensioner

Kräv att AP-fonderna investerar dina pensionspengar med respekt för mänskliga rättigheter, miljö och internationella klimatmål. Mejla riksdagens pensionsgrupp och kräv nya och bättre regler!

Första-Fjärde AP-fonden ansvarar för 1500 miljarder* av svenska folkets pensionspengar. Fonderna är statliga myndigheter och investerar i en rad företag som bidrar till kränkningar av mänskliga rättigheter, miljöförstöring och klimatförändringar. Och vi kan inte välja bort fonderna.

I många år har organisationerna bakom Schyssta Pensioner kräv nya regler för att AP-fondernas investeringar ska göras i enlighet med de internationella konventioner som Sverige står bakom när det gäller mänskliga rättigheter, miljö, nedrustning och klimat. Sedan 1 januari 2019 har Första-Fjärde AP-fonden fått ett nytt regelverk som innebär steg i rätt riktning. Nu arbetar vi för att de nya reglerna ska innebära faktisk förändring.

Vill du också ha en trygg pension utan att det sker på bekostnad av människor och miljö?

Här listar vi några saker du kan göra:

 • Sätt press på AP-fonderna! Kontakta AP-fondernas Etikråd för att ställa frågor om deras investeringar eller kräva att våra pensionspengar investeras på ett schysst sätt.
 • Sätt press på politikerna! Riksdagen är ansvarig för lagstiftningen som styr AP-fonderna. Kontakta riksdagsledamöterna i riksdagens pensionsgrupp och kräv att de noga följer upp AP-fondernas nya regelverk för att säkerställa att det leder till verklig förändring.
 • Låt fler veta mer! Diskutera och dela information om AP-fonderna och hur de investerar våra pensionspengar, så att fler får upp ögonen för de problem som finns och ställer krav på både AP-fonderna och politiker.

Här är organisationerna som står bakom kampanjen:

 • Afrikagrupperna
 • Amnesty International
 • Emmaus Stockholm
 • FIAN Sverige
 • Forum Syd
 • Fossil Free Sverige
 • Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF
 • Jordens Vänner
 • Klimataktion
 • Kristna Fredsrörelsen
 • Latinamerikagrupperna
 • Ordfront
 • Svenska Läkare Mot Kärnvapen

Läs mer om Schyssta Pensioner

Taggar

Global ekonomi Mänskliga rättigheter Klimat & miljö
Annons