av Amnesty International

Island: Vården för intersexpersoner har stora brister

Bild på intersex-flaggan
Nyhet

Personer som föds med atypisk könstillhörighet, det vill säga som inte enkelt kan sorteras in i en av kategorierna pojke eller flicka, har problem att få tillgång till god hälsovård på Island, och riskerar därför att få både fysiska och psykiska men för livet. 

I rapporten “No Shame in Diversity” använder organisationen fallstudier från Island för att tydliggöra hur bristen på rättighetsbaserad hälsovård innebär att människor som föds med atypisk könstillhörighet (och ibland definierar sig som intersex) möter stigma och diskriminering och ofta utsätts för skadliga operationer.

Det finns ett lagförslag som skulle kunna sätta stopp för detta - the Bill on Sexual and Gender Autonomy - som väntas tas upp i det isländska parlamentet i slutet av februari. Men dessvärre saknar lagförslaget tillräckligt skydd för barn. Det blir särskilt tydligt då det inte finns något i lagförslaget som sätter stopp för så kallade “normaliserande” icke-akuta och oåterkalleliga kirurgiska ingrepp på barn som är födda med atypisk könstillhörighet.

- Island har ett rykte om sig att vara jämställt, men sättet som det isländska hälsovårdssystemet behandlar intersexpersoner på är djupt problematiskt

Island är rankad som nummer ett på the World Economic Forum Global Gender Gap Index, trots detta har isländska myndigheter misslyckats med att inrätta och upprätthålla en vårdapparat som till fullo är rättighetsbaserad och byggd på individens rätt till självbestämmande. Den isländska vården saknar garantier för att säkerställa att personer med atypisk könstillhörighet får tillgång till den vård de behöver -- varken mer eller mindre.

- Island har ett rykte om sig att vara jämställt, men sättet som det isländska hälsovårdssystemet behandlar intersexpersoner på är djupt problematiskt. Barn som är intersex och deras föräldrar ses som problem som behöver lösas, och det faktum att de inte kan få tillgång till hälsovård som är centrerad kring deras mänskliga rättigheter kan orsaka livslång skada i form av både fysiskt och psykiskt lidande, säger Laura Carter, researcher på frågor som rör sexuell läggning och könsidentitet på Amnesty International.

Den senaste tiden har det kunnat skönjas vissa attitydförändringar, mycket tack vare det outtröttliga arbete som intersexaktivister lägger ner

- Människor vi intervjuade berättade att de upplevde att läkarna inte lyssnade på dem. I stället för att vara lyhörda inför vad barn och föräldrar verkligen behövde var läkarna inriktade på att försöka få till “normaliserande” ingrepp. Dessa ingrepp kunde ske genom kränkande kirurgiska ingrepp eller hormonbehandling. Den senaste tiden har det kunnat skönjas vissa attitydförändringar, mycket tack vara det outtröttliga arbete som intersexaktivister lägger ner. Men en miljö där det förekommer felaktig information och stigmatisering betyder att intersexpersoner fortsätter att ta skada.

Amnesty uppmanar den isländska regeringen att se till att det finns tydliga riktlinjer baserade på mänskliga rättigheter

Amnesty uppmanar den isländska regeringen att se till att det finns tydliga riktlinjer baserade på mänskliga rättigheter och effektivt socialt stöd för att säkerställa att personer med atypisk könstillhörighet kan få tillgång till bästa möjliga hälso- och sjukvård på Island.

Termerna för att referera till personer med atypisk könstillhörighet, det vill säga personer som inte enkelt kan sorteras in i en av kategorierna pojke eller flicka, varierar och är ibland omtvistade. Amnestys rapport använder återkommande begreppet “intersex” som är vanligt förekommande och som är det ord som många personer med atypisk könstillhörighet identifierar sig som, runt om i världen. Men det är viktigt att påpeka att inte alla personer med atypisk könstillhörighet definierar sig som intersex.

Läs hela rapporten här.

Taggar

Hälsa Mänskliga rättigheter