av RFSU - Riksförbundet för sexuell upplysning

RFSU och RFSL välkomnar rekommendationer om transpersoners rättigheter

Världen

RFSU och RFSL välkomnar rekommendationer till Sverige om sexuella och reproduktiva rättigheter. Flera länder rekommenderar att Sverige stärker rättigheterna för personer som fötts med intersexvariation och ändrar könstillhörighetslagen.

Idag var det Sveriges tur att förhöras i FN:s råd för mänskliga rättigheter, som en del av den så kallade UPR-processen, Universal Periodic Review. I processen är samtliga FN:s medlemsstater delaktiga och vart femte år kommer varje land upp för granskning. 

Inför dagens förhör hade det svenska civilsamhället arbetat intensivt med att skriva skuggrapporter och kontakta andra staters ambassader och permanenta representationer i Genève för att framföra synpunkter och förslag om rekommendationer. I december förra året var det dags för den så kallade för-sessionen, då civilsamhällesorganisationer är på plats för att framföra ett muntligt uttalande och också träffa andra staters representationer. RFSU var en av fem svenska organisationer som gav ett muntligt uttalande och vi träffade också ett stort antal stater. 

Sverige har aldrig tidigare fått så tydliga rekommendationer när det gäller frågor som rör sexuella och reproduktiva rättigheter eller hbqti-personers rättigheter.

RFSU och RFSL skrev en gemensam tematisk skuggrapport och var också del av en större skuggrapport som flera svenska organisationer skrev tillsammans. RFSU och RFSL har bland annat lyft frågor som förändring av könstillhörighetslagen, utredning om tredje juridiskt kön samt om förbud av ingrepp på spädbarn som föds med intersexvariation. Men också alla barns rätt till sina föräldrar oavsett hur barnen tillkommit och oavsett föräldrarnas kön, lika tillgång till subventionerade preventivmedel för alla, inklusive EU-migranter, papperslösa och asylsökande, förbättrat arbete mot våld, inklusive mäns våld mot kvinnor och annat våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och hatbrott, samt asylsökande hbtqi-personers situation. I den större skuggrapporten var bland annat frågan om en oberoende nationell institution för mänskliga rättigheter en viktig fråga. 

Sverige rekommenderas nationell MR-institution

I dagens förhör med Sverige togs flera av dessa viktiga områden upp. Bland annat ansåg över 35 länder att Sverige bör inrätta en nationell MR-institution, en rekommendation som Sverige också fått tidigare. 

Sverige har aldrig tidigare fått så tydliga rekommendationer när det gäller frågor som rör sexuella och reproduktiva rättigheter eller hbqti-personers rättigheter. Peru tryckte på asylsökande och papperslösas behov av sexuella och reproduktiva rättigheter. Belgien fokuserade på behoven hos särskilt utsatta kvinnor och Paraguay rekommenderar att Sverige ser över tillgången till mödrahälsovård för kvinnor på landsbygden. 

Maltas samtliga tre rekommendationer till Sverige handlade om rättigheter för transpersoner och personer med intersexvariation

Flera länder rekommenderar också att Sverige stärker rättigheterna för personer som fötts med intersexvariation och ändrar könstillhörighetslagen. Maltas samtliga tre rekommendationer till Sverige handlade om rättigheter för transpersoner och personer med intersexvariation, och handlade bland annat om att förändra könstillhörighetslagen. Också Danmark gav en rekommendation om könstillhörighetslagen. 

Utöver detta fick Sverige flera rekommendationer kopplade till mäns våld mot kvinnor och sexuellt våld mot kvinnor och barn. 

Samtliga rekommendationer publiceras i veckan

- Det är väldigt glädjande att Sverige den här gången fick konkreta rekommendationer på hbtqi-området och flera av de srhr-frågor vi lyft, vilket är något som saknats i de två tidigare UPR-cyklerna, säger Ulrika Westerlund, politiskt sakkunnig på RFSU. Vi är väldigt glada att dessa frågor hamnat så högt på agendan och hoppas nu att Sverige accepterar dessa rekommendationer. 

- Vi välkomnar också att Sveriges ansvariga minister på plats, jämställdhetsminister Åsa Lindhagen, så tydligt nämnde hbtqi-personers rättigheter i sitt anförande, säger Ulrika Westerlund. 

Senare i veckan förväntas samtliga rekommendationer publiceras på MR-rådets webbplats och Sverige har sedan fram till i sommar på sig att besluta sig för vilka rekommendationer som kommer att accepteras.

Taggar

Hälsa Mänskliga rättigheter
Annons