9 masterprogram för en karriär inom global utveckling

9 masterprogram inom global utveckling. Foto: Tim Wildsmith (@timwildsmith), Unsplash
Plugga

Drömmer du om att jobba som människorättsexpert inom en internationell organisation? Eller vill du kanske få praktisk kunskap om hur man projektleder en nödhjälpsinsats vid en katastrof? Då kanske något av dessa universitetsprogram på masternivå är nästa steg för dig!

Många av Sveriges universitet erbjuder masterprogram inom global utveckling, freds- och konfliktstudier och internationella relationer. Programmen erbjuder praktisk och teoretisk kunskap inom ämnesområdena och förbereder dig på både ett arbetsliv inom branschen och vidare forskarutbildning. Det kan också vara ett sätt att få praktisk erfarenhet genom en praktiktermin eller en utbytestermin på ett universitet någon annanstans i världen.

Vi har samlat några masterprogram från olika universitet runt om i landet som riktar in sig på globala frågor. Är inga av programmen din perfekta matchning? Gå in på antagning.se och bläddra bland Sveriges alla andra program på masternivå.

Viktigt att tänka på

 • Anmälan öppnar 15 mars.
 • För de flesta programmen är sista ansökningsdag 15 april. Men det kan variera mellan olika program och universitet så dubbelkolla alltid sista ansökningsdatumet.
 • Kolla upp i god tid vad som krävs för att söka just det programmet du är intresserad av. I många fall behöver du skriva en ansökan och skicka in en version av din kandidatuppsats.

För att läsa ett masterprogram krävs en kandidatexamen. Vill veta mer om utbildningar på grundnivå? Läs artikeln Vill du studera globala frågor?

 • Freds- och konfliktstudier – Uppsala universitet

På det här programmet får du lära dig om orsaker bakom väpnade konflikter och vilka lösningar som finns för en varaktig fred. Programmet ger en bred kompetens med specialkunskaper om konflikthantering och hur fred och rättvisa kan befrämjas på nationell och global nivå.

Läs mer om programmet 

 • International Development and Management – Lunds universitet

LUMID är ett av de mest populära och framgångsrika programmen på Lunds universitet och har utsetts till ett av de bästa masterprogrammen i Sverige. Konkurrensen är hård då runt 12 000 sökande brukar tävla om endast 40 platser. Programmet är ett samarbete mellan Lunds universitet och Sida med syftet att utbilda nästa generations biståndsarbetare. Du får värdefulla färdigheter i projektledning och praktisk fältträning som kan leda till ett jobb inom allt ifrån små icke-statliga organisationer till stora internationella organisationer som FN och Världsbanken.

Läs mer om programmet

 • Mänskliga rättigheter – Göteborgs universitet

Vill du jobba som människorättsexpert på en internationell organisation? I det här tvärvetenskapliga programmet lär du dig om mänskliga rättigheters roll i världen utifrån politiska, etiska och juridiska perspektiv. Du får teoretiska och praktiska färdigheter i införande av mänskliga rättigheter och rättighetsbaserat arbete.

Läs mer om programmet

 • International Humanitarian Action – Uppsala universitet

Är du intresserad av en karriär inom det humanitära området? Då bör du söka till Network on Humanitarian Action – NOHA, ett masterprogram i samarbete mellan olika universitet i Europa. I det här programmet får du analytiska färdigheter och en djupare förståelse av nödsituationer och du lär dig att praktiskt organisera och planera en nödhjälpsinsats. Programmet förbereder dig på att arbeta i både icke-statliga organisationer och stora internationella organisationer.

Observera att programmet ingår i ett konsortium som kräver kursavgift. Uppsala universitet erbjuder även ett magisterprogram med liknande innehåll som inte ingår i ett konsortium.

Läs mer om programmet

 • Rural Development and Natural Resource Management – SLU

Varför är det så svårt att kollektivt organisera ett hållbart fiske i Chilwasjön i Malawi? Vilka är de grundläggande idéerna om utvecklingspolitik i EU och Världsbanken? På det här programmet får du en förståelse för de sociala, ekonomiska, politiska och ekologiska utmaningarna i utveckling och förvaltning av landsbygdsområden globalt. Utbildningen förbereder dig för en karriär inom organisationer som fokuserar på utvecklingsfrågor.

Läs mer om programmet

 • Global Studies – Göteborgs universitet

Vilka krafter driver globaliseringen, och hur påverkar den hur vi löser problem på en global nivå? Global Studies är ett tvärvetenskapligt program som influeras av bland annat utvecklingsstudier, freds- och konfliktstudier, internationella relationer och socialantropologi. Det här är utbildningen för dig som vill få en djupare förståelse för de stora utmaningar det globala samhället står inför och hur du kan bidra för att lösa dem.

Läs mer om programmet 

 • Internationella relationer – Linnéuniversitetet, Växjö

Internationella relationer är i ständig förändring och det påverkar människors liv. På det här programmet får du lära dig att analysera internationella relationer och göra omvärldsanalyser. Särskilt fokus ligger på hur internationell politik formas och påverkar internationella maktrelationer, internationell säkerhet och demokratiska rättigheter och friheter.

Läs mer om programmet 

 • Global Studies: Sustainable Societies and Social Change – Jönköping University

Vill du leda förändring och bidra till hållbar utveckling för både människor och miljö? Det här programmet fokuserar på långsiktig hållbar samhällsförändring med perspektiv på till exempel social rättvisa, mångfald, mänskliga rättigheter och klimatförändringar. Utbildningen förbereder dig för strategiska positioner inom såväl myndigheter, näringsliv och idéburna organisationer.

Läs mer om programmet 

 • Development Studies – Lunds universitet

Vill du jobba med globala utvecklingsfrågor med fokus på mänsklig utveckling, fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling? Det här programmet ger dig den bakgrundskunskap och de konkreta färdigheter du behöver för att förstå och arbeta inom fältet för global utveckling. Det är tvärvetenskapligt och tar hjälp av olika teoretiska perspektiv för att öka din förståelse för förutsättningarna för utveckling.

Läs mer om programmet 

Taggar

Agenda 2030 Bistånd & utveckling Utbildning
Annons