Guide: Så maxar du din studietid

Plugga

Att plugga på universitet eller högskola kan vara mer än bara studier. Genom utbytesprogram, stipendier och studentföreningar kan du skaffa dig både internationella erfarenheter och praktiska kunskaper. Vi tipsar om hur!

  • Gör praktik!

Många kandidat- och masterprogram erbjuder praktikkurser som del av utbildningen. Ta chansen om du har möjlighet! Att göra praktik ger dig värdefull arbetserfarenhet, kontakter och möjlighet att utforska vilken typ av jobb du vill ha i framtiden.

Om ditt program inte erbjuder praktik, eller om du sätter ihop din egen examen, så finns det fristående praktikkurser att söka.

Hitta lediga praktikplatser i vår platsbank!

  • Åk på utbytesstudier!

Utbytesstudier är ett jättebra sätt att få internationell erfarenhet och nya perspektiv! Det är dessutom gratis när du åker till universitet som ditt lärosäte har utbytesavtal med.

Vissa utbytesprogram, som Erasmus, ger extra stipendier till de studenter som åker till europeiska länder. Kolla upp vilka möjligheter som finns där du pluggar!

  • Gör en fältstudie via MFS!

Minor Field Studies, eller MFS som det också kallas, är ett Sida-finansierat stipendium som ger studenter möjlighet att samla in material till sin uppsats genom en fältstudie i ett låg- eller medelinkomstland.

MFS-stipendiet är på 27 000 kr och är avsett för att täcka några av de kostnader som uppkommer i samband med resan. 

Läs mer om MFS och hur du ansöker!

  • Engagera dig i studentlivet!

Att vara aktiv i en studentförening är ett bra sätt att skaffa praktiska kunskaper och bygga på ditt CV. Dessutom lär du känna nya människor som troligen kommer vara dina branschkollegor i framtiden!

Utrikespolitiska förbundet är ett exempel på en förening som finns i många svenska studentstäder. Hos dem kan du lära dig sända radio, sköta sociala medier, arrangera event eller sitta i styrelsen - erfarenheter som du kan ha stor användning för senare i arbetslivet!

Har du fler tips som borde stå med i artikeln? Hör av dig!

Taggar

Bistånd & utveckling Kurser & utbildningar Utbildning