7 sätt att påverka politiken

Globalportalen listar 7 sätt som du kan påverka politiken på, tillsammans med andra. Foto: Unsplash
Volontär & Aktivism

Du är inte ensam om att vilja ha en rättvis och hållbar värld! Det finns kraft i att människor går samman och kräver förändring. Globalportalen listar 7 sätt som du kan påverka politiken på, tillsammans med andra.

  • Engagera dig politiskt!

Gå med i ett politiskt parti eller ungdomsförbund och organisera dig tillsammans med andra för att påverka politiska beslut. Det ger dig också möjlighet att själv bli förtroendevald!

  • Prata med dina makthavare!

Vill du påverka i en specifik politisk fråga så kan du kontakta en eller flera ansvariga politiker i riksdagen, region- eller kommunfullmäktige. Förmedla ditt budskap dom som i sin tur kan framföra din synpunkt i exempelvis en motion.

  • Slipa dina skills som opinionsbildare!

Inom politiken och civilsamhället finns det flera populära akademier; ideella utbildningar som fokuserar på att utbilda unga samhällsförändrare inom ledarskap och opinionsbildning.

  • Demonstrera!

Finns det något som gör dig riktigt arg och frustrerad? Att demonstrera är ett bra sätt att belysa en orättvisa och fånga makthavares uppmärksamhet. Rätten att demonstrera är grundlagsskyddad i Sverige.

Globalportalens guide till en lyckad demo!

  • Starta en namninsamling!

En namninsamling med många underskrifter bevisar för politiker att det är många medborgare som står bakom en fråga och kräver förändring. Använd dig av plattformarna mittskifte.org eller skrivunder.com för att nå ut.

  • Organisera dig!

Människors möjlighet att organisera sig är grunden i ett demokratiskt samhälle. Starta en egen förening eller gå med i en ideell organisation som arbetar aktivt med opinionsbilding och påverkan i frågor som du brinner för!

Guide: Så startar du en egen organisation

  • Påverka med medborgarförslag!

Vill du påverka i en lokalpolitisk fråga? Då kan du skriva ett medborgarförslag om att förändra eller förbättra något inom din kommuns (och vissa regioners) verksamhet, till exempel demokratifrågor!

Naturskyddsföreningen: Så får du ett medborgarförslag att flyga

Taggar

Agenda 2030 Bistånd & utveckling Jämställdhet Mänskliga rättigheter Demokrati
Annons