5 kriser som behöver din uppmärksamhet 2024

5 humanitära kriser som behöver ditt stöd under 2024. Foto: Steinar Engeland/Unsplash
Världen

Med väpnade konflikter, klimatförändringar och stigande inflation, står världen inför flera akuta humanitära kriser under 2024. Miljontals människor
har tvingats på flykt på grund av krig, och klimatförändringarna fortsätter att öka risken för hunger.

Varje år sammanställer International Rescue Committee (RESCUE) de 20 humanitära kriser som löper störst risk att förvärras under 2024.
Enligt RESCUE präglas årets högst rankade kriser av väpnade konflikter, klimatförändringar och brott mot internationell humanitär rätt. Vi kollar närmare på 5 av länderna på listan och ger dig tips på hur du kan stötta det humanitära arbetet.

Sudan

Sudan är ett av världens fattigaste länder, och har sedan självständigheten brottats med både inbördeskrig och politisk instabilitet. Efter militärkuppen 2021 styrs landet av den sudanesiska militären tillsammans med paramilitära gruppen Rapid Support Forces (RSF). På grund av meningsskiljaktigheter inom det militära styret bröt en konflikt mellan de två grupperna ut i huvudstaden Khartoum i april 2023. Konflikten har haft en förödande påverkan på civilbefolkningen. Mer än 5 miljoner människor beräknas vara på flykt inom landet och över 1 miljon människor har flytt till grannländer. Över hälften av landets befolkning, 24,8 miljoner, beräknas nu vara i behov av humanitärt stöd och med den eskalerande konflikten förväntas behovet bli ännu större 2024.

Den civila befolkningen i Darfur i västra Sudan är särskilt utsatta när konflikten trappas upp, och etniska grupper har blivit måltavla för RSF:s attacker under hösten. Människorättsgrupper, FN och EU varnar nu för att händelseutvecklingen i Darfur visar tecken på folkmord.

Lär dig mer och stötta civila i Sudan

Palestina

Sedan oktober 2023 är Gaza den farligaste platsen i världen för civila. Konflikten eskalerade i och med Hamas attack mot södra Israel den 7 oktober, där 1200 personer dog och över 200 personer togs som gisslan. Därefter har Israels bombningar av Gaza lett till en humanitär katastrof. Över 23 000 palestinier har dött, och nästan hela befolkningen är på flykt sedan oktober. Gazas infrastruktur och sjukvårdssystem har kollapsat på grund av bombningar, och 81% av alla sjukhus är nu nära att vara eller är redan helt ur funktion. Dessutom har 60% av Gazas bostäder skadats eller förstörts. Attackerna i Gaza strider mot internationell humanitär rätt, och den humanitära krisen förväntas försämras under 2024.

Så kan du stötta civilbefolkningen i Israel och Palestina

  • Swisha en gåva till de organisationer som är på plats
  • Lär dig mer om den humanitära krisen i Palestina hos RESCUE
  • Läs på om bakgrunden till konflikten i Palestina hos Utrikespolitiska institutet

Sydsudan

Efter att Sydsudan blev självständigt från Sudan 2011 har landet genomgått perioder av både inbördeskrig och ekonomisk kollaps. Regionen är dessutom mycket sårbar för klimatförändringar, och extrema översvämningar har drabbat landet fyra år i rad, vilket har kraftigt påverkat tillgången till mat.

Med en svag ekonomi och politisk instabilitet står Sydsudan inför sitt första val i år. De två huvudmotståndarna har båda varit inblandade i inbördeskriget, och ett polariserat val ökar risken för interna konflikter. Inbördeskriget i Sudan har dessutom drivit nästan 400 000 människor på flykt till Sydsudan sedan april. Totalt är 2,3 miljoner människor nu på flykt inom landet. För närvarande är hela 72% av befolkningen i behov av humanitärt stöd och med kommande översvämningar och politiska val förväntas siffran att stiga under 2024.

Så kan du stötta situationen i Sydsudan

  • Läs mer och stötta RESCUE:s arbete i Sydsudan
  • Stötta Röda Korsets arbete med flyktingar i Sydsudan
  • Skänk en gåva till Oxfam som arbetar mot hungerkrisen i Östafrika

Burkina Faso

Sedan militären tog makten i en kupp förra året har säkerheten för civilbefolkningen kraftigt försämrats. Den militära regimen kontrollerar endast hälften av landet, medan den andra hälften är i händerna på väpnade grupper som belägrar stora städer och byar utanför huvudstaden Ouagadougou. Invånarna i dessa områden hindras från att få tillgång till livsviktiga varor och tjänster, såsom mat och sjukvård.

På grund av att statens resurser har riktats mot att bekämpa väpnade grupper lider landets välfärdssystem av allvarlig underfinansiering. Över 6000 skolor och 370 sjukhus har redan tvingats stänga. Denna utveckling har lett till en 40% ökning av de humanitära behoven bara under det senaste året. 1 av 10 människor är nu på flykt inom landet.

På grund av eskalerande våld, förutspådd torka och fortsatt brist på finansiering förväntas den humanitära situationen i Burkina Faso försämras ytterligare under 2024.

Så kan du stötta den humanitära krisen i Burkina Faso

Myanmar (Burma)

Sedan militärkuppen i Myanmar 2021 har landet upplevt politisk instabilitet, våldsamheter och ett ökat förtryck av civilsamhället. Efter en upptrappning av konflikten mellan militären och väpnade grupper i oktober 2023 har de humanitära behoven i landet dessutom ökat kraftigt. Under hösten tvingades ytterligare 335 000 människor att lämna sina hem och nu är över 2 miljoner människor internflyktingar, vilket innebär en ökning med 23% bara under 2023. Dessutom är regionen sårbar för klimatförändringar, vilket ytterligare bidrar till en osäker tillgång till mat.

Militären har kraftigt begränsat tillgången till humanitära insatser för den civila befolkningen, vilket har lett till att många människor inte kan tillgodose sina grundläggande behov. RESCUE beräknar därför att hela 18,6 miljoner människor, en tredjedel av befolkningen, är i behov av humanitärt stöd i Myanmar. Med en potentiell fred långt borta förväntas behoven fortsätta att öka under 2024.

Så kan du stötta civilbefolkningen i Myanmar

Taggar

Flykt & migration Katastrofer Klimat & miljö Krig & fred Mänskliga rättigheter