Plugga av Studieförbundet Bilda

Schyssta killar - studiecirkel om manlighet och privilegier

Välkommen till en studiecirkel som särskilt riktar sig till dig som vid något tillfälle har deltagit vid en #killmiddag utifrån Make Equals koncept.

För många av oss har #killmiddag varit en möjlighet att få prata ärligt om livet som det är och i samtalen med andra killar och män upptäcka mer om oss själva. Samtalen har blivit en möjlighet att börja klä av oss/befria oss från/ de destruktiva förväntningarna på vad en man är som förminskar oss och får negativa följder för oss själva och andra människor.

Vi vill bjuda in dig att fortsätta det samtalet i ett mindre sammanhang där vi under fem träffar kommer att fördjupa oss i hur förväntningar och normer kring manlighet påverkar våra och andras liv. Vi kommer att granska våra manliga privilegier och maktstrukturer, fundera över hur vi är en del av dessa och vad de får för konsekvenser för människor som inte har dem, både i allmänhet och för de som finns i vår närhet, men också hur det påverkar våra relationer. Därefter kommer samtalet att handla om hur vi kan förändra det vi upptäcker. Hur kan vi bryta med dessa förväntningar och normer? Hur kan vi män konkret ta ansvar för jämställdheten, både enskilt och tillsammans?

För att det inte ska stanna vid ord och reflektion kommer vi dels att fatta några personliga handlingsbeslut och dels kommer våra träffar att mynna ut i någon form av gemensam utåtriktad aktivitet. Vad det blir bestämmer gruppen tillsammans. Ett offentligt samtal, en kampanj på sociala medier, en låt…

Formen för detta är, liksom för #killmiddag, det trygga samtalet. Vi kompletterar detta med att besöka ”Schyssta killar” – en konstutställning på Kvinnohistoriskt museum med verk av Linea Matei som handlar om normer kring maskulinitet, hemuppgifter, filmer och normkritisk input från Make Equal som skapat #killmiddag.

Ledare/medverkande

Studiecirkeln leds av Christofer Sjödin som är en av initiativtagarna till de killmiddagar som genomförts på Orangeriet i Umeå och djupt engagerad i jämställdhetsfrågor.

Medverkar gör även Johan Pettersson som är jämlikhetskonsult på Make Equal och en museipedagog från Kvinnohistoriskt museum.

Datum och tider

Första träffen äger rum 11 februari 18.30-21 på Kvinnohistoriskt museum.

Resterande träffar är 25 feb, 10 och 24 mars samt 7 april, kl 18.30-21.

Det är angeläget att du kan vara med på samtliga träffar.

Anmälan

Anmälan sker via denna sida.

Det finns möjlighet för 8 killar/män att delta så vänta inte med att anmäla dig.

Träffarna är kostnadsfria, med fika till självkostnadspris.

Meddela i noteringsfältet om vi kan göra något särskilt för att underlätta ditt deltagande!

Arrangörer

Nätverket Det börjar med oss, Kvinnohistoriskt museum, RF-SISU Västerbotten, Make Equal och Studieförbundet Bilda
 

Taggar

Jämställdhet Utbildning
Annons