Ris till alla hjärtans rosor

Med sin kortfilm om rosproduktionen i Ecuador och dess konsekvenser hoppas Charlotta Nääs, Lars Thyresson och Maria Wallin att svenska folket tänker en vända till kring behovet av rosor.
nyhet
Latinamerikagrupperna

Minireningsverk räddar barns liv i Gaza

nyhet
UNICEF

Hopp om rättvisa för överlevare av krigsvåldtäkter

Från och med nu ska Kosovo genomföra konkreta insatser för att kvinnor ska bli delaktiga i beslut som rör fred och säkerhet, samt för att överlevare av sexuellt våld under kriget ska få rättvisa. Detta som ett resultat av att landet i slutet av januari ant
nyhet
Kvinna till Kvinna

500 kvinnor och barn har evakuerats från belägrade Homs i Syrien

Under de senaste dagarna har FN tillsammans med Syriska Röda Halvmånen genomfört en humanitär insats i Homs i Syrien. Minst 500 kvinnor och barn fanns bland de civila som har evakuerats från området. UNICEF bidrar med hjälp och stöd till de evakuerade.
nyhet
UNICEF

Akut insats i Burundi efter jordskred

Översvämningar och jordskred i Burundis huvudstad Bujumbura, har lett till stor förödelse med många döda och skadade. PMU går in med en humanitär insats för att bistå drabbade invånare.
nyhet
PMU

Fortsatta kryphål för barnäktenskap

Regeringens utspel om barnäktenskap innebär att det även i fortsättningen är möjligt att gifta bort barn som bor i Sverige, säger Svenska FN-förbundet. Svenska FN-förbundet välkomnar inriktningen i regeringens förslag mot barn- och tvångsäktenskap på DN D
nyhet
Svenska FN-förbundet

Centralafrikanska republiken: Etnisk rensning och sekteristiskt dödande

Internationella fredsstyrkor har inte kunnat förhindra etnisk rensning av den muslimska civilbefolkningen i den västra delen av Centralafrikanska republiken, säger Amnesty International i en rapport. För att kunna skydda de återstående muslimska samhällena
nyhet
Amnesty International

Irak skriver historia genom ny handlingsplan

Efter outtröttliga ansträngningar från det civila samhället och Iraks och Irakiska Kurdistans regionala regering anslöt sig Irak igår till skaran av 43 FN-medlemsstater som antagit en nationell handlingsplan för genomförandet av FN:s säkerhetsråds resoluti
nyhet
Operation 1325

Rösta för en bättre värld

Nu kan du vara med och påverka hur fattigdomen ska bekämpas under de närmaste 15 åren. FN undersöker just nu vilka frågor människor tycker är viktigast. Vad tycker du?
nyhet
ADRA Sverige

Historisk seger men materiell förlust

Agnes Nygren från Afrikagrupperna har träffat Petrus Brink i Sydafrika och pratar om den historiska lantarbetarstrejken som han var med och ledde för ett år sedan.
nyhet
Afrikagrupperna
Annons