av Föreningen för Utvecklingsfrågor

"Vi känner oss hotade som aktivister för global rättvisa"

Ageravolontärer i Uppsala. Foto: Josefin Casteryd/ikon
nyhet

Det nya samhällsklimatet i Sverige hotar inte bara utsatta grupper utan även aktivister. Vi märker nu av en hotbild mot personer som är engagerade för global rättvisa. Detta är ett allvarligt demokratiproblem. Det är dags att regeringen tar sitt ansvar, skriver unga aktivister inom Svenska kyrkans internationella arbete och Svenska kyrkans Unga.

När tidigare demokratiska utrymmen som Almedalen och Bokmässan präglas av en hotfull stämning där många organisationer och individer väljer bort att närvara, där andra tvingas därifrån, där aktivister blir dokumenterade, där vissa blir misshandlade; hur kan vi inte stå upp och göra våra röster hörda? Hur kan vi inte reagera?

Mycket har hänt sedan den starka folkrörelsen i början av 1900-talet kämpade för allmän rösträtt. Vi har även hunnit ha 204 år av fred i Sverige. Har vi blivit för bekväma? Har vi glömt bort att stå upp för demokratin? Vet vi ens vad demokrati faktiskt står för?

När dessutom yttrandefrihetens principer utnyttjas av antidemokratiska krafter så har vi ett problem.

Grundläggande mänskliga rättigheter som mötesfrihet, yttrandefrihet, religionsfrihet och övertygelsefrihet hotas. Organisationer som vilar på en religiös grund misstänkliggörs och får utstå hot och trakasserier.

"Det är nu riskfyllt att stå upp för mänskliga rättigheter. Vi ser att fler och fler tystas och inte uttalar sig, varken digitalt eller fysiskt."

Ageravolontärerna är en av många organiserade grupper i vårt samhälle som försöker driva på och skapa en positiv förändring för allas mänskliga rättigheter. Dock ser vi en ökad hotbild på svenska arenor mot oss och andra aktivister. Under Almedalsveckan vågade några av oss inte gå hem själva då vi var rädda för högerextrema som agerade hotfullt under hela veckan. Det är nu riskfyllt att stå upp för mänskliga rättigheter. Vi ser att fler och fler tystas och inte uttalar sig, varken digitalt eller fysiskt. Det är ett allvarligt problem!

Demokrati handlar om att alla ska få komma till tals, men det får inte ske på bekostnad av någon annans säkerhet eller trygghet. Det är inte en rättighet att få skrämma, hota eller på annat sätt våldföra sig på sina medmänniskor. Det är ett brott. I regeringsformen står det att det allmänna ska motverka diskriminering, inte möjliggöra den. Det allmänna ska också verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet, inte begränsa dem!

När vi som aktivister inte längre känner det möjligt att försvara alla människors lika värde och stå på de förtrycktas sida utan att bli påhoppade – då är vi inte hela som individer. Tillsammans kan vi dock stå upp och det är tillsammans som vi finner styrka och gemenskap. Men det är dags att regeringen och riksdagen också tar sitt ansvar. Regeringen och riksdagen måste leva upp till regeringsformen. Våra politiker måste stå upp för demokratin!

Det är viktigt att civilsamhället ses som en nödvändig resurs och att vi får vara med och värna om demokratin. Ett starkt civilsamhälle och föreningsliv är något som behövs för att skydda demokratin. Tillsammans skapar vi förändring!

Av: Ageravolontärerna.

Taggar

Demokrati Mänskliga rättigheter Volontär & utbyten
Annons