av Svenska Kyrkans Unga

Veckans organisation: Svenska Kyrkans Unga

nyhet

Svenska Kyrkans Unga vill vara en ung röst för att forma och påverka kyrkan och samhället. Globalportalen har pratat med Live Brathovde som arbetar som samordnare för globala påverkansfrågor.

Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse för barn och ungdomar i Svenska kyrkan. De arbetar med globala påverkansfrågor som klimat, hållbar utveckling, fred och etisk konsumtion.

Just nu representerar de, tillsammans med Diakonia och Svenska kyrkan, Sverige i Act Now for Climate Justice. En kampanj som syftar till att samla in namnunderskrifter för att visa för världens beslutsfattare att det behövs mer rättvisa och effektiva klimatåtgärder.

Hallå där,
Live Brathovde, samordnare för globala påverkansfrågor.


Hur kommer det sig att du började arbeta för Svenska kyrkans Unga?
Jag är norsk och har bara bott i Sverige sen januari, då jag fick göra praktik hos Sensus studieförbund med ett globalt folkbildningsmaterial. Praktiken blev en del av min sista termin i internationella miljö- och utvecklingsstudier och efter ett kort vikariat hos Svenska Kyrkans Internationella Arbete med klimatkampanjen ACT Now for Climate Justice blev jag fast anställd här hos Svenska Kyrkans Unga.

Vad är det bästa med ditt arbete?
Att det gör mig hoppfull! När man läser om allt som händer runt om i världen förstår jag att det är lätt att känna rädsla, ångest eller hopplöshet. Men i de sammanhang jag jobbar, finns det så mycket kärlek, kreativitet och viljestyrka, så jag vågar vara optimistisk inför framtiden. Det bästa sättet att motverka känslan av hopplöshet är att engagera sig.

Hur föddes ditt engagemang?
Det var nog en nyfikenhet om hur världen hänger ihop som växte fram under tonåren. Men det var då jag bestämde mig för att plugga miljö- och utvecklingsstudier, och fick gå med i en klass där ungefär hälften var från södra halvan av jorden, som att jag verkligen förstod hur viktigt det var för mig att engagera mig. Sen jobbade jag nog mer med ideella organisationer än jag var i skolan under mina tre år som student.

"Unga människor är inte bara framtiden, som ska bli någonting, utan några som redan är."

Vilken är den viktigaste frågan som Svenska kyrkans Unga driver?
Jag tror det är ungas ovillkorliga plats, oavsett vilka frågor vi driver. Unga människor är inte bara framtiden, som ska bli någonting, utan några som redan är. Alla borde lyssna mer på oss unga, som har en helt annan förståelse för vår globaliserade, sammankopplade värld. Som jag ser det, handlar inte mitt jobb om att ge ungdomar en röst – det har de redan. Snarare handlar det om att ge unga , utan om en plats där de kan använda sin röst och bli hörda.

Berätta om ett av era projekt som du brinner extra för.
Vi är en del av kampanjen ACT Now for Climate Justice som syftar på att samla in en miljon namn från hela världen för att visa beslutfattare att vi är många som tycker det är jätteviktigt att rättviseperspektivet lyfts i de internationella klimatförhandlingarna. Kampanjen ägs av ACT Alliance, ett nätverk med 140 kyrkliga organisationer från hela världen, och drivs av Diakonia, Svenska Kyrkans Internationella Arbete och Svenska Kyrkans Unga här i Sverige. Det är väldigt inspirerande att se hur kampanjen också har gjort att klimatfrågan lyfts på nya sätt i våra organisationer, och inte minst allt engagemang som har skapats runt den. Snart är det dags för COP21 i Paris, och är det något de sista veckorna har visat oss, så är det hur viktigt det är att samlas och stå upp för rättvisa.

Hur kan man som ung engagera sig i Svenska kyrkans Unga?
Det finns massa möjligheter såväl lokalt och nationellt som internationellt. Om man redan är aktiv medlem, kan man till exempel jobba för att miljödiplomera eller Fairtradediplomera sin lokala församling, eller gå med Globala Arbetsgruppen på nationellt nivå.
Tillsammans med Svenska Kyrkans Internationella Arbete utbildar vi också Ageravolontärer som är unga vuxna som jobbar med globala rättvisefrågor och aktivism. Det finns så mycket kunskap, styrka och mod i våra volontärer. Genom Agera kan man också få möjligheten att åka på internationella konferenser eller besöka olika utvecklingsprojekt hos våra partners. Sen har Svenska Kyrkan också olika utbytesprogram, som till exempel Ung i den Världsvida Kyrkan.

Vad skulle du ge för tips till unga som är intresserade av globala frågor och vill engagera sig?
Vad väntar du på?

Taggar

Klimat & miljö Mänskliga rättigheter
Annons