av Svenska Kyrkans Unga

Bli Ageravolontär!

Är du ung vuxen och vill engagera dig i internationella rättvisefrågor? Vill du vara med och påverka orättvisa strukturer? Då ska du bli Ageravolontär!

Foto: Tinde Carlbrand
Volontär

Ageravolontärerna är unga vuxna från 18 år och uppåt som agerar lokalt för global rättvisa. Genom aktion, information, livsstilsarbete och insamling jobbar vi för en rättvisare värld. Kom med du också!

Ta med dina erfarenheter till Ageravolontärerna

Ditt engagemang och dina erfarenheter är otroligt värdefulla. Tillsammans kan vi stärka det internationella arbetet i Svenska kyrkan och Svenska Kyrkans Unga och bygga en grupp av eldsjälar som med tron som drivkraft verkar för global rättvisa!

Som Ageravolontär får du

  • delta i den lokala Ageragruppens arbete, alternativt arbeta genom din församling med de internationella rättvisefrågorna.
  • arbeta aktivt och utåtriktat tillsammans med andra kring frågor som klimat, hållbar försörjning, hälsa, jämställdhet, fred och försoning
  • delta vid fortbildningstillfällen
  • blogga på Agerabloggen
  • vara med och utveckla programmet och dess innehåll
  • delta på arenor så som Almedalen, Svenska Kyrkans Ungas festivalturné, Bokmässan och FN:s klimatmöte

Engagemanget som Ageravolontär är ideellt och sker på sidan av skola, jobb eller annat, det innebär givetvis också att den tid du har att lägga på detta varierar.

"Det är bra att gå utbildningen. Det finns så många olika frågor och det finns så mycket kunskap inom Svenska kyrkan. Jag blir glad av det."
Mikael Risenfors, Mölndal.

Grundutbildning för Ageravolontärer

Det är utbildningshelg med både grundutbildning och fortbildning den 24–26 februari 2017 och sista anmälningsdag är 17 februari. Allt under helgen är gratis – resa, boende, mat och utbildningsmaterial! Anmäl dig i formuläret.

Annons