Världen av WaterAid

Vattenkrisen i världen drabbar fattiga människor

Flickor från Moçambique på väg hem efter att ha hämtat vatten. Foto: WaterAid / Eliza Powell.

Idag saknar 844 miljoner människor tillgång till rent vatten, och 60 procent av jordens befolkning bor i områden där det råder vattenbrist. Värst drabbas redan fattiga och utsatta människor, det visar rapporten The Water Gap som WaterAid släpper idag på Världsvattendagen.

Läs hela rapporten "The Water Gap".

Idag den 22 mars på Världsvattendagen släpper WaterAid rapporten The Water Gap som visar vilka länder i världen som drabbas värst av den globala vattenkrisen. Med 163 miljoner människor utan rent vatten står Indien ut som det land i världen där flest saknar rent vatten. Men räknat på andel av befolkningen är vattenkrisen värst i afrikanska länder söder om Sahara.

I exempelvis Mali har 93 procent av den rikaste delen av befolkningen tillgång till rent vatten, men bara 45 procent av den fattigaste har det.

Årets rapport innehåller också statistik som visar att vattenkrisen framförallt drabbar redan utsatta och fattiga grupper, och de framsteg som världen har gjort de senaste decennierna genom förbättrad tillgång till rent vatten har i stor utsträckning inte omfattat dessa människor. Det är helt enkelt världens fattigaste människor som också lever utan rent vatten. I exempelvis Mali har 93 procent av den rikaste delen av befolkningen tillgång till rent vatten, medan bara 45 procent av den fattigaste har det.

Rapporten visar också att kön förstärker denna ojämlikhet eftersom det i majoriteten av fallen är kvinnor som ansvarar för familjens vattenförsörjning. En kvinna som varje dag hämtar de rekommenderade 50 literna per person till en familj på fyra, från en vattenkälla 30 minuter bort, spenderar två och en halv månad varje år på att hämta vatten.

– Det är mycket oroande att situationen för världens fattigaste och mest utsatta grupper inte har förbättrats trots de stora framsteg som gjorts de senaste decennierna.

– Det är mycket oroande att situationen för världens fattigaste och mest utsatta grupper inte har förbättrats trots de stora framsteg som gjorts de senaste decennierna. Eftersom det framförallt är kvinnor som är ansvariga för familjens vattenförsörjning bärs vattenkrisen bokstavligen på ryggen av kvinnor i världens fattigaste samhällen, och det är oacceptabelt att inte mer görs för att förbättra deras situation, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen.

– WaterAid vision är en värld där alla människor överallt har tillgång till rent vatten, och det är också ett mål som världens länder har åtagit sig att förverkliga till 2030 genom de globala målen. I nuvarande takt är vi inte ens i närheten av att nå det målet. Därför måste takten öka, och att nå de fattigaste och mest utsatta människorna prioriteras, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen.

Huvudpunkter ur The Water Gap

  • Eritrea, Papua Nya Guinea och Uganda är de länder där lägst procent av befolkningen har grundläggande tillgång till rent vatten.
  • Mocambique är det fjärde land i världen där störst framsteg har gjorts sedan 2000, men trots det är Mocambique det tionde land i världen med sämst tillgång till rent vatten. Huvudstaden Maputo upplever nu allvarlig vattenbrist och ransonering av vatten förbereds.
  • Både globalt och inom länder är det de fattigaste människorna och grupperna som saknar rent vatten. I exempelvis Mali har 93 procent av den rikaste andelen av befolkningen tillgång till rent vatten, medan bara 45 procent av den fattigaste har det.
  • Indien är fortfarande det land där flest människor saknar rent vatten (163 miljoner). Men Indien är också ett av de länder där störst framsteg gjorts. Sedan år 2000 har 300 miljoner indier fått rent vatten.
  • Efter Indien är Etiopien det land i världen där flest människor lever utan rent vatten (60 miljoner). Etiopien är också fjärde land i världen där lägst andel av befolkningen har grundläggande tillgång till rent vatten (39 procent).

Läs hela rapporten "The Water Gap".

Taggar

Mänskliga rättigheter Hälsa
Annons