av WaterAid

Debatt: ”Rent vatten en ödesfråga för mänskligheten”

Världen

”Klimatförändringar innebär i praktiken vattenförändringar eftersom de leder till längre torrperioder, värre översvämningar, mer oberäkneligt väder och stigande havsnivåer”, skriver Jan Eliasson med flera.

För varje år som går blir världen en lite bättre plats att leva på. Inte för alla människor överallt, men generellt är det faktiskt så.
 

En av anledningarna är att så många människor nu har tillgång till rent vatten. Bara de senaste decennierna har 2,6 miljarder människor fått rent vatten i världen. Detta har starkt bidragit till att minska barnadödligheten och förbättra global hälsa.
 

Denna utveckling är nu hotad. Idag lever 844 miljoner människor fortfarande utan rent vatten. Den siffran riskerar att öka snarare än sjunka. Huvudorsakerna är klimatförändringar och vårt ständigt ökande vattenavtryck.
 

Klimatförändringar innebär i praktiken vattenförändringar eftersom de leder till längre torrperioder, värre översvämningar, mer oberäkneligt väder och stigande havsnivåer.
 

Värst drabbas människor i världens fattigaste samhällen, samma människor som har bidragit minst till de utsläpp som driver klimatförändringarna. Idag lever fyra miljarder människor i områden med vattenbrist. Den siffran beräknas öka till fem miljarder år 2050.
 

I Sverige har vi på individnivå kommit långt i att uppmärksamma vilket klimatavtryck vi lämnar. Få vet dock vilket vattenavtryck de skapar trots att vi i Sverige varje dag importerar stora mängder vatten. Vi gör det genom maten vi äter, kläderna vi bär och sakerna vi köper.
 

Exempelvis krävs det ungefär 2 000 liter vatten för att producera ett kilo avokado. Och eftersom vi i Sverige inte odlar avokado tas de 2 000 literna vatten från något annat land.
 

En stor del av vår import av vatten kommer från länder där många människor lever utan rent vatten. Det är varken acceptabelt eller hållbart. Vi måste börja tänka på vilket vattenavtryck vi skapar när vi handlar mat, kläder och andra varor.
 

Men den stora förändringen som måste ske är inte på individnivå. Brist på vatten, och klimatkrisen, är politiska kriser som måste lösas på nationell och global nivå.
 

Vatten är en av ödesfrågorna för världen, inte bara idag utan också för framtiden. Med ökad vattenbrist kommer konkurrensen om denna värdefulla resurs att öka. Inte bara mellan människor, industrier och jordbruk, utan också mellan länder.
 

Konkurrensen om vatten kan leda till konflikt och till och med krig. Men det kan också leda till samarbeten och ökad global gemenskap.
 

Verktygen för det samarbetet, och för att skapa en värld där alla människor har rent vatten, finns redan. 2015 skrev världens ledare under de globala målen för hållbar utveckling; 17 mål som ska skapa en hållbar värld för alla.
 

Mål 6 slår uttryckligen fast att alla människor ska ha tillgång till rent vatten senast år 2030.
 

2015 skrev också världens länder på klimatavtalet i Paris, där länder åtog sig att hejda temperaturhöjningen och stötta de länder och samhällen som redan drabbas svårt av klimatförändringarna.
 

Dessa två avtal, med potential att bli de viktigaste avtalen i mänsklighetens historia, är verktygen vi behöver. Om alla bara gör vad de har lovat kommer vi inom 11 år ha en värld där alla människor lever med rent vatten.
 

Men i nuvarande takt kommer vi inte att nå dit. Vi måste öka takten, och vi måste göra det nu. Alla måste ta sitt ansvar för att skapa en hållbar värld. För att nå dit krävs att:

  • Länder och regeringar prioriterar den mänskliga rättigheten till rent vatten och säkerställer att det finns effektiva lagar, regleringar och kontrollsystem för hållbar vattenanvändning.
  • Företag och investerare aktivt arbetar med vattenfrågan som en riskfaktor för verksamheten och samhällen, och förstår deras roll och påverkan på samhället.
  • Företag utreder vilken inverkan deras verksamhet har på vatten och aktivt verkar för att minska vattenanvändandet i produktionen, särskilt i områden där det råder vattenbrist.
  • Konsumenter tänker på vad de köper och varifrån varorna kommer.

Ingen kan göra allt men alla kan göra något kan låta som en klyscha. Men det är en devis som är sann.
 

Vi måste alla göra vad vi kan för att minska våra egna avtryck, hjälpa de människor som saknar rent vatten och påverka beslutsfattare att prioritera denna ödesfråga.
 

En värld där alla människor överallt har tillgång till rent vatten är för första gången i historien inom räckhåll. Det är en chans och ett mål som världen inte har råd att missa. Läs mer på Wateraids hemsida.

Jan Eliasson, Global ambassadör för WaterAid, fd vice generalsekreterare för FN
Cecilia Chatterjee-Martinsen, Generalsekreterare för WaterAid Sverige
Parul Sharma, Hållbarhetsexpert och styrelseledamot för WaterAid Sverige.
 

Den här debattartikeln publicerades på SVT Opinion den 22 mars 2019.

Taggar

Klimat & miljö