av Operation 1325

Ungas plats i fredsarbetet

Det Digitala Fredsagentprogrammet ger unga tjejer mellan 15–25 år möjlighet att engagera sig i fredsfrågor lokalt och digitalt. Foto: Freja Hedvall
Volontär & Aktivism

Hållbar fred förutsätter att samhällets samtliga grupper inkluderas i fredsbyggandet. Det är fastslaget sedan länge! Dock ser verkligheten annorlunda ut. I själva verket kämpar den unga befolkningen, i Sverige liksom utanför våra gränser, med att höja sina röster, skriver Jennie Åberg, styrelsetrainee på Operation 1325.

Frågan om ungas inkludering i fredsarbetet är viktig och påtryckningarna behöver bli både fler och starkare. En av anledningarna till att jag engagerar mig i Operation 1325:s Styrelsetraineeprogram är att det fokuserar på just fred- och säkerhetsfrågor.

Programmet avser ge fördjupad kunskap om FN:s resolution 1325, om kvinnor fred och säkerhet samt om civilsamhällets arbete med dessa frågor. Det ger även en inblick i Operation 1325:s verksamhet och erbjuder en plattform för nätverkande och mentorskap. Som styrelsetrainee kan du medverka genom informationsspridning och workshops men även genom projekten organisationen driver.

Jennie Åberg, styrelsetrainee på Operation 1325. Foto: Freja Hedvall

Genom min medverkan har jag engagerat mig i Det Digitala Fredsagentprogrammet. Projektets syfte är att stärka unga tjejer mellan 15–25 år och ge möjlighet till engagemang i fredsfrågor lokalt och digitalt. Under projektets gång har fredsagenterna utvecklat verktyg som hjälpt dem att aktivt arbeta för ett fredligare och mer inkluderande samhälle. Projektet startades med en veckas läger innehållande diskussioner om mänskliga rättigheter, kvinnokonventionen och rätt till deltagande i fredsprocesser. För ett par veckor sedan hölls ett avslutande event om hur man som tjej tar makten och formar sitt eget liv. Under kvällen lyftes möjligheter och begränsningar som tjejer möts av dagligen. Många känner en stor press inför att leva upp till omgivningens förväntningar.

Att kräva sin plats i det demokratiska utrymmet är inte alltid givet för unga tjejer. Ett av projektets syften är därför att möjliggöra organisering för att få större inflytande. Det gäller i lokala församlingar i våra svenska städer, likväl som i större internationella fredsförhandlingar.

Ett event med Det digitala Fredsagentprogrammet. Foto: Freja Hedvall

Operation 1325 har gett mig en bra inblick och praktisk erfarenhet i organisationens dagliga verksamhet. Som nyutexaminerad eller student är det lätt att känna att den praktiska erfarenheten överskuggas av den teoretiska. Något jag tar med mig ifrån Styrelsetraineeprogrammet är vikten av att arbeta med unga, fred och säkerhet på ett lokalt plan. Mycket finns att göra även inom Sveriges gränser. Vi behöver fler projekt liknande Det Digitala Fredsagentprogrammet där den unga delen av befolkningen står i fokus. Fler projekt där unga utrustas med verktyg för att påverka sin omgivning och verka för ett mer demokratiskt och inkluderande samhälle. Utan ungas medverkan och perspektiv famlar vi i mörkret. Det är hög tid att fler börjar betrakta unga som fredsbyggare.

Jennie Åberg
Styrelsetrainee, Operation 1325

Taggar

Jämställdhet Krig & fred Volontär & utbyten